Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo - Tuần 21

Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo - Tuần 21

Tiết: 1 Ngày dạy:

- Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phục vụ bản thân”

- Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

 + Chơi trò chơi “Gọi bạn ”

 + Giới thiệu những nét riêng của bản thân.

 + Giới thiệu sở thích của bản thân.

- Tiết 3: Sinh hoạt lớp: Thảo luận về những việc làm để chăm sóc và phát triển bản thân.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Phẩm chất:

- Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực thực hiện một số hoạt động rèn luyện để phát triển bản thân.

- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện, tôn trọng các sở thích riêng của bạn.

2. Năng lực:

*Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác:

+ Chia sẻ được những sở thích của bản thân với bạn;

+ Phối hợp với bạn khi tham gia hoạt động chung;

+ Khéo léo, cẩn thận khi làm sản phẩm tặng bạn bè.

 

doc 10 trang Đăng Hưng 24/06/2023 380
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo - Tuần 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 6: CHĂM SÓC VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
Tuần: 21 	Ngày soạn: 
Tiết: 1 	 	 	Ngày dạy: 
- Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phục vụ bản thân”
- Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
 + Chơi trò chơi “Gọi bạn ”
 + Giới thiệu những nét riêng của bản thân.
 + Giới thiệu sở thích của bản thân.
- Tiết 3: Sinh hoạt lớp: Thảo luận về những việc làm để chăm sóc và phát triển bản thân.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực thực hiện một số hoạt động rèn luyện để phát triển bản thân.
- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện, tôn trọng các sở thích riêng của bạn.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: 
+ Chia sẻ được những sở thích của bản thân với bạn; 
+ Phối hợp với bạn khi tham gia hoạt động chung; 
+ Khéo léo, cẩn thận khi làm sản phẩm tặng bạn bè.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực đặc thù: 
- Thực hiện được một số hoạt động để phát triển bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
– SGK Hoạt động trải nghiệm 3;SGV Hoạt động trải nghiệm 3
– Giấy A0, bút dạ;
- Các hình ảnh hoạt động của HS về tập luyện thể dục thể thao, đàn, hát, múa, khiêu vũ, 
- Phiếu đánh giá
2. Đối với học sinh
- SGK Hoạt động trải nghiệm 3, Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3;
- Bút chì, bút màu, kéo, hồ dán, giấy màu, 
 Cuối mỗi tiết hoạt động, GV nên nhắc nhở lại những điều HS cần chuẩn bị cho tiết hoạt động sau.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TUẨN 21 – TIẾT 1: HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “CHĂM SÓC VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN”
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- GV chủ nhiệm phối hợp với GV bộ môn Giáo dục Thể chất hoặc Âm nhạc tổ chức cho HS tập dợt các hoạt động rèn luyện thân thể: biểu diễn văn nghệ, võ thuật, để trình diễn trong tiết Sinh hoạt dưới cờ.
- HS điều khiển lễ chào cờ.
- Lớp trực tuần nhận xét thi đua.
- TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.
- GV chuẩn bị tâm thế, hỗ trợ HS sắp xếp đội hình để tham gia hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phát triển bản thân.
- GV hỗ trợ HS trong quá trình di chuyển lên sân khấu biểu diễn và trở về chỗ ngồi của lớp mình sau khi biểu diễn xong
- GV nhắc nhở HS về nhà tiếp tục thực hiện các hoạt động tập luyện để phát triển bản thân theo năng khiếu và sở thích. 
- HS tham gia tập dợt.
- HS chào cờ.
 - Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
 - HS lắng nghe kế hoạch tuần mới.
- HS sắp xếp đội hình để tham gia hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phát triển bản thân.
- HS biểu diễn và trở về chổ ngồi của lớp.
- HS lắng nghe.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 6: CHĂM SÓC VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 
Tuần: 21 	Ngày soạn: 
Tiết: 2 	 	 	Ngày dạy: 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực thực hiện một số hoạt động rèn luyện để phát triển bản thân.
- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện, tôn trọng các sở thích riêng của bạn.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: 
+ Chia sẻ được những sở thích của bản thân với bạn; 
+ Phối hợp với bạn khi tham gia hoạt động chung; 
+ Khéo léo, cẩn thận khi làm sản phẩm tặng bạn bè.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực đặc thù: 
- Năng lực thích ứng với cuộc sống:
+ Nhận biết được sở thích, khả năng và những nét riêng của bản thân;
+ Xây dựng được kế hoạch rèn luyện và phát triển bản thân.
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Xây dựng được kế hoạch phát triển bản thân phù hợp, vừa sức.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Thiết bị dành cho giáo viên: 
- SGK Hoạt động trải nghiệm 3; SGV Hoạt động trải nghiệm 3
- Giấy ghi sở thích.
2. Thiết bị dành cho học sinh
- SGK Hoạt động trải nghiệm 3, Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3;
- Bút chì, bút màu, kéo, hồ dán, giấy màu, 
 Cuối mỗi tiết hoạt động, GV nên nhắc nhở lại những điều HS cần chuẩn bị cho tiết hoạt động sau.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: Chơi trò chơi “Gọi bạn”
Mục tiêu: Tạo tâm thế và hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:
- GV đọc yêu cầu của hoạt động 1 trong SGK Hoạt động trải nghiệm 3 trang 56 và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Gọi bạn” và hướng dẫn luật chơi: Cả lớp xếp thành một vòng tròn và cử một bạn làm quản trò. Quản trò sẽ đứng vào giữa vòng tròn. Khi quản trò hô: “Gọi bạn! Gọi bạn!”, tất cả người chơi sẽ đáp: “bạn nào? Bạn nào? Quản trò gọi tên một bạn trong lớp: ví dụ “Bạn Hoa! Bạn Hoa!”; tất cả người chơi đáp: “Bạn Hoa thế nào?”, bạn được gọi tên sẽ nêu một đặc điểm của mình về hình dáng bên ngoài: “Hoa có mái tóc dài”. Bạn gọi tên nêu đúng đặc điểm của mình sẽ được làm quản trò và thực hiện lượt chơi tiếp theo.
- Sau khi kết thúc trò chơi, GV mời một số HS trả lời câu hỏi: Qua trò chơi, em biết thêm điều gì ở bạn?
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động, chuyển tiếp sang hoạt động 2.
Hoạt động 2: Giới thiệu những nét riêng của bản thân
Mục tiêu: 
- Em giới thiệu được những nét riêng của bản thân.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ 1 của hoạt động 2 trong sgk trang 56 cho cả lớp nghe và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi mô tả những nét riêng về vẻ bề ngoài của bản thân.
- GV tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động thảo luận nhóm.
- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ 1 của hoạt động 2 trong sgk trang 56 cho cả lớp nghe và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4, chia sẻ về những khả năng và nét tính cách riêng của bản thân em với các bạn trong nhóm.
- GV tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
Hoạt động 3: Giới thiệu sở thích của bản thân
Mục tiêu: HS liên hệ với bản thân, chia sẻ sở thích của mình trước lớp.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ 1, hoạt động 3 trong SGK trang 57 và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.
- GV phát cho HS một tờ giấy nhỏ và yêu cầu mỗi cá nhân viết sở thích của bản thân vào tờ giấy, sau đó mời HS di chuyển trong lớp để tìm được những bạn có cùng sở thích với mình và tạo thành nhóm cùng sở thích.
- GV yêu cầu mỗi HS trao đổi trong nhóm về sở thích của mình và vì sao mình lại có sở thích đó. Sau đó cả nhóm cùng thảo luận để đưa ra hành động cho các nhóm khác đoán sở thích của nhóm mình. 
- GV tổ chức cho các nhóm chơi trò chơi “Nhìn hành động đoán sở thích”.
- GV chốt lại hoạt động.
- HS lắng nghe luật chơi
- HS lắng nghe luật chơi và chơi trò chơi nhiệt tình
- HS chia sẻ khả năng trước lớp
- HS nghe GV nhận xét, tổng kết
- HS đọc và nắm rõ yêu cầu của GV
- HS hoạt động nhóm, suy nghĩ mô tả những nét riêng về vẻ bề ngoài của bản thân.
- HS báo cáo kết quả trước lớp và 
lắng nghe nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS đọc và nắm rõ yêu cầu của GV
- HS hoạt động nhóm, chia sẻ cho nhau nghe.
- HS xung phong chia sẻ trước lớp
và lắng nghe nhận xét.
- HS lắng nghe nhận xét.
- HS đọc và nắm rõ yêu cầu của GV.
- HS viết sở thích của bản thân vào tờ giấy, sau đó mời HS di chuyển trong lớp để tìm được những bạn có cùng sở thích với mình và tạo thành nhóm cùng sở thích.
- HS trao đổi trong nhóm về sở thích của mình và vì sao mình lại có sở thích đó. HS trao đổi đưa ra hành động cho các nhóm khác đoán sở thích của nhóm mình. 
- HS tiến hành chơi trò chơi.
- HS lắng nghe.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 6: CHĂM SÓC VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 
Tuần: 21 	Ngày soạn: 
Tiết: 3 	 	 	Ngày dạy: 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực thực hiện một số hoạt động rèn luyện để phát triển bản thân.
- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện, tôn trọng các sở thích riêng của bạn.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: 
+ Chia sẻ được những sở thích của bản thân với bạn; 
+ Phối hợp với bạn khi tham gia hoạt động chung; 
+ Khéo léo, cẩn thận khi làm sản phẩm tặng bạn bè.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực đặc thù: 
- Năng lực thích ứng với cuộc sống:
+ Nhận biết được sở thích, khả năng và những nét riêng của bản thân;
+ Xây dựng được kế hoạch rèn luyện và phát triển bản thân.
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Xây dựng được kế hoạch phát triển bản thân phù hợp, vừa sức.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Thiết bị dành cho giáo viên: 
 - SGK Hoạt động trải nghiệm 3; SGV Hoạt động trải nghiệm 3
2. Thiết bị dành cho học sinh
- SGK Hoạt động trải nghiệm 3, Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3;
- Bút chì, bút màu, kéo, hồ dán, giấy màu, 
 Cuối mỗi tiết hoạt động, GV nên nhắc nhở lại những điều HS cần chuẩn bị cho tiết hoạt động sau.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- GV yêu cầu cán bộ lớp tổng kết thi đua các tổ trong tuần học vừa qua.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, nêu những việc làm để chăm sóc và phát triển bản thân mà em biết.
- GV cho các nhóm trình bày trước lớp và có thể chốt lại những việc làm để chăm sóc và phát triển bản thân : nhảy dây, tập thể dục, đọc sách, tự chuẩn bị trang phục phù hợp, 
- GV tiếp tục cho HS trao đổi trong nhóm về những việc các em sẽ làm để chăm sóc và phát triển bản thân.
- GV cho các nhóm chia sẻ trước lớp và tổng kết hoạt động.
- GV tổng kết thi đua tuần học và phổ biến kế hoạch tuần mới.
- Cán bộ lớp tổng kết thi đua các tổ trong tuần học vừa qua.
- HS thảo luận nhóm đôi, nêu những việc làm để chăm sóc và phát triển bản thân mà em biết.
- Các nhóm trình bày trước lớp.
- HS trao đổi trong nhóm về những việc các em sẽ làm để chăm sóc và phát triển bản thân.
- Các nhóm chia sẻ trước lớp và lắng nghe GV tổng kết hoạt động.
- HS lắng nghe.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_hoat_dong_trai_nghiem_lop_3_sach_chan_troi.doc