Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 - Tuần 33

Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 - Tuần 33

- Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt cảnh về việc làm tốt của em.

- Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

 + Xác định những đức tính của bản thân liên quan đến nghề em yêu thích.

 + Làm an-bum về nghề em yêu thích.

 - Tiết 3: Sinh hoạt lớp: Văn nghệ chào mừng sinh nhật Bác Hồ.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Phẩm chất:

- Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực thực hiện một số hoạt động rèn luyện để phát triển bản thân.

- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện, tôn trọng các sở thích riêng của bạn.

- Phẩm chất trách nhiệm: Thực hiện được việc làm tốt với những người xung quanh.

2. Năng lực:

*Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

*Năng lực đặc thù:

- Kể và tham gia hoạt cảnh về việc làm tốt của em.

 

docx 11 trang Đăng Hưng 24/06/2023 300
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 - Tuần 33", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 9:NHỮNG NGƯỜI SỐNG QUANH EM VÀ NGHỀ EM YÊU THÍCH
Tuần: 33 	Ngày soạn: 
Tiết: 1 	 	 	Ngày dạy: 
- Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt cảnh về việc làm tốt của em.
- Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
 + Xác định những đức tính của bản thân liên quan đến nghề em yêu thích.
 + Làm an-bum về nghề em yêu thích.
 - Tiết 3: Sinh hoạt lớp: Văn nghệ chào mừng sinh nhật Bác Hồ.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực thực hiện một số hoạt động rèn luyện để phát triển bản thân.
- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện, tôn trọng các sở thích riêng của bạn.
- Phẩm chất trách nhiệm: Thực hiện được việc làm tốt với những người xung quanh.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
*Năng lực đặc thù: 
- Kể và tham gia hoạt cảnh về việc làm tốt của em. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
– SGK Hoạt động trải nghiệm 3; SGV Hoạt động trải nghiệm 3
- Kịch bản hoạt cảnh về việc làm tốt của em.
2. Đối với học sinh
- SGK Hoạt động trải nghiệm 3, Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3;
 Cuối mỗi tiết hoạt động, GV nên nhắc nhở lại những điều HS cần chuẩn bị cho tiết hoạt động sau.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TUẨN 33 – TIẾT 1: HOẠT CẢNH VỀ VIỆC LÀM TỐT CỦA EM
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- HS điều khiển lễ chào cờ.
- Lớp trực tuần nhận xét thi đua.
- TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.
- GV yêu cầu HS nhớ lại những việc tốt mà em đã làm.
- GV dặn dò HS chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nếu được mời tham gia hoạt cảnh về việc làm tốt của em.
- GV yêu cầu HS cả lớp chú ý lắng nghe các bạn và những anh, chị lớp trên thực hiện những tiết mục về việc làm tốt với những người xung quanh và ghi nhớ những câu chuyện mà mình tâm đắc nhất.
- GV cho HS chia sẻ cảm nghĩ sau khi các em tham gia hoạt cảnh. 
- HS chào cờ.
 - Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
 - HS lắng nghe kế hoạch tuần mới.
- HS nhớ lại những việc tốt đã làm.
- HS lắng nghe và tham giá hoạt cảnh về việc làm tốt của em.
- HS quan sát, lắng nghe và ghi nhớ những câu chuyện mà mình tâm đắc nhất.
- HS chia sẻ cảm nghĩ sau khi tham gia hoạt cảnh.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 9:NHỮNG NGƯỜI SỐNG QUANH EM VÀ NGHỀ EM YÊU THÍCH
Tuần: 33 	Ngày soạn: 
Tiết: 2	 	 	Ngày dạy: 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực thực hiện một số hoạt động rèn luyện để phát triển bản thân.
- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện, tôn trọng các sở thích riêng của bạn.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập; giới thiệu về nghề mình yêu thích qua an-bum nghề em yêu thích.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
*Năng lực đặc thù: 
- Năng lực định hướng nghề nghiệp: Xác định những đức tính của bản thân liên quan đến nghề mình yêu thích.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Thiết bị dành cho giáo viên: 
- SGK Hoạt động trải nghiệm 3; SGV Hoạt động trải nghiệm 3
- Bài Powerpoint.
- Một cuốn an-bum về nghề yêu thích.
2. Thiết bị dành cho học sinh
- SGK Hoạt động trải nghiệm 3, Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3;
- Thẻ giấy;
- Giấy trắng, những bức tranh, ảnh sưu tầm được về nghề mình yêu thích, hồ dán/ keo dán hoặc ghim bấm, bút viết, bút màu, 
 Cuối mỗi tiết hoạt động, GV nên nhắc nhở lại những điều HS cần chuẩn bị cho tiết hoạt động sau.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 3: Xác định những đức tính của bản thân liên quan đến nghề em yêu thích.
Mục tiêu:
- HS kể tên được một số đức tính cần có của người lao động trong nghề nghiệp mà mình yêu thích.
- Nhận ra được một số đức tính của bản thân liên quan đến nghề yêu thích.
Cách tiến hành:
- GV đọc yêu cầu của hoạt động 3 trong SGK Hoạt động trải nghiệm 3 trang 85 và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.
- GV yêu cầu HS kể tên những đức tính liên quan đến nghề em yêu thích. Mỗi đức tính ghi ra một thẻ giấy và thảo luận với bạn những đức tính cần có liên quan đến nghề em yêu thích.
- GV yêu cầu HS nhớ lại sơ đồ về nghề em yêu thích đã làm ở tiết trước và đối chiếu với những đức tính mình đã có hoặc muốn có xem có phù hợp với những đức tính cần có của nghề mình yêu thích không.
- GV chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm 4 – 6 HS) và nêu nhiệm vụ như sau: Mỗi bạn lần lượt chia sẻ với các bạn trong nhóm về những đức tính mình có, những đức tính của mình phù hợp với nghề mình yêu thích. GV gợi ý HS có thể tham khảo đoạn hội thoại của hai bạn ở nhiệm vụ 3, hoạt động 3 trong SGK trang 85.
- GV dành thời gian cho HS chia sẻ trong nhóm và quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết. GV yêu cầu mỗi nhóm sau khi nghe xong phần trình bày của từng bạn sẽ chọn ra một bạn để lên báo cáo kết quả trước lớp.
- GV tổ chức cho đại diện các nhóm lên chia sẻ trước lớp về những đức tính của bản thân liên quan đến nghề mình yêu thích. 
- GV cùng cả lớp nhận xét, khen ngợi, động viên các bạn chia sẻ tự tin.
- GV nhận xét chung về việc thực hiện nhiệm vụ của các nhóm và chuyển sang hoạt động 4.
Hoạt động 4: Làm an- bum về nghề em yêu thích.
Mục tiêu: 
- HS giới thiệu về nghề mình yêu thích qua an-bum nghề em yêu thích.
Cách tiến hành:
- GV gọi HS đọc nhiệm vụ của hoạt động 4 trong sgk trang 85 và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS về bìa màu, giấy trắng, những bức tranh, ảnh sưu tầm được về nghề mình yêu thích, hồ dán/ keo dán hoặc ghim bấm, bút viết, bút màu, 
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, mỗi HS tự làm một cuốn an-bum về nghề mình yêu thích theo gợi ý:
+ Sắp xếp và dán mỗi bức tranh, ảnh vẽ nghề yêu thích mà em đã sưu tầm được vào giấy A4.
+ Viết chú thích cho từng bức tranh, ảnh (tên, đặc điểm của nghề, đức tính cần có, )
+ Lấy một tờ bìa màu làm trang bìa của an-bum. Viết tên nghề vào trang bìa của cuốn an-bum.
+ Đóng hoặc dán giấy trang bìa và các tờ giấy thành cuốn an-bum hoàn chỉnh.
+ Trang trí cho an-bum thêm đẹp và hấp dẫn.
 - GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần thiết. GV nhắc nhở HS dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực của mình sau khi làm xong an-bum.
- GV nhận xét, chốt lại hoạt động và dặn dò các em chuẩn bị những bài hát về chủ đề Bác Hồ để tham gia hoạt động trong tiết Sinh hoạt lớp tiếp theo.
- HS lắng nghe và nắm rõ yêu cầu của GV.
- HS kể tên, ghi ra thẻ giấy những đức tính liên quan đến nghề yêu thích. Sau đó, thảo luận với bạn những đức tính cần có liên quan đến nghề em yêu thích.
- HS nhớ lại sơ đồ về nghề em yêu thích đã làm ở tiết trước và đối chiếu với những đức tính mình đã có hoặc muốn có xem có phù hợp với những đức tính cần có của nghề mình yêu thích không.
- HS chia sẻ với các bạn trong nhóm về những đức tính mình có, những đức tính của mình phù hợp với nghề mình yêu thích.
- Các bạn trong nhóm thảo luận và chọn ra một bạn lên báo cáo trước lớp.
- Đại diện các nhóm lên chia sẻ trước lớp về những đức tính của bản thân liên quan đến nghề mình yêu thích.
- HS lắng nghe và nhận xét các nhóm.
- HS lắng nghe.
- HS đọc và năms rõ yêu cầu.
- HS để những vật dụng đã chuẩn bị để trên bàn cho GV kiểm tra.
- HS lắng nghe gợi ý của GV và làm một cuốn an-bum về nghề yêu thích.
- HS lắng nghe và dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực của mình sau khi làm xong an-bum.
- HS lắng nghe và chuẩn bị những bài hát về chủ đề Bác Hồ.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 9:NHỮNG NGƯỜI SỐNG QUANH EM VÀ NGHỀ EM YÊU THÍCH
Tuần: 33 	Ngày soạn: 
Tiết: 3	 	 	Ngày dạy: 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực thực hiện một số hoạt động rèn luyện để phát triển bản thân.
- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện, tôn trọng các sở thích riêng của bạn.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
*Năng lực đặc thù: 
- Biểu diễn các tiết mục văn nghệ về chủ đề bác Hồ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Thiết bị dành cho giáo viên: 
- SGK Hoạt động trải nghiệm 3; SGV Hoạt động trải nghiệm 3
- Bài Powerpoint;
- Một số bài hát về chủ đề Bác Hồ.
2. Thiết bị dành cho học sinh
- SGK Hoạt động trải nghiệm 3, Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3;
- Bút chì, bút màu, kéo, hồ dán, giấy màu, 
- Các bài hát về chủ đề Bác Hồ.
 Cuối mỗi tiết hoạt động, GV nên nhắc nhở lại những điều HS cần chuẩn bị cho tiết hoạt động sau.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- GV yêu cầu cán bộ lớp tổng kết thi đua các tổ trong tuần học vừa qua.
- GV chia lớp thành các nhóm và nêu yêu cầu hoạt động: Mỗi tổ sẽ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ chào mừng sinh nhật Bác Hồ.
- GV dành thời gian cho các nhóm chuẩn bị.
- GV tổ chức cho HS các nhóm lên biểu diễn tiết mục văn nghệ chào mừng sinh nhật bác Hồ. Sau phần trình bày của mỗi nhóm, GV cùng các HS trong lớp cổ vũ, động viên nhóm vừa trình diễn.
- GV tổ chức cho HS bình chọn tiết mục hấp dẫn nhất, tiết mục huy động được nhiều bạn tham gia tích cực nhất, 
- GV tổng kết thi đua tuần học, phổ biến kế hoạch tuần mới và nhắc nhở HS chuẩn bị cho hoạt động của tuần tiếp theo.
- Cán bộ lớp tổng kết thi đua các tổ trong tuần học vừa qua.
- HS chia nhóm và nghe yêu cầu.
- Các nhóm chuẩn bị.
- HS các nhóm lên biểu diễn tiết mục văn nghệ. Các nhóm khác cổ vũ, động viên các nhóm cừa trình diễn.
- HS bình chọn tiết mục hấp dẫn nhất, tiết mục huy động được nhiều bạn tham gia tích cực nhất, 
- HS lắng nghe.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_hoat_dong_trai_nghiem_lop_3_tuan_33.docx