Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo - Tuần 17

Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo - Tuần 17

- Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Sinh hoạt dưới cờ: Hội diễn văn nghệ chào năm mới.

 - Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

 Hoạt động giáo dục theo chủ đề

 – Chia sẻ việc lựa chọn chi tiêu cho năm mới.

 – Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn trong chi tiêu.

- Tiết 3: Sinh hoạt tập thể: Nghe hướng dẫn tìm hiểu phong tục đón năm mới ở địa phương.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Phẩm chất chăm chỉ: Tìm hiểu được thu nhập của các thành viên trong gia đình.

2. Phẩm chất trách nhiệm: Xác định được những thứ thực sự cần mua để tránh lãng phí trong một số tình huống cụ thể; Biết tiết kiệm khi sử dụng điện, nước trong gia đình.

3. Năng lực thích ứng với cuộc sống: Xác định được những thứ thực sự cần mua để tránh lãng phí trong một số tình huống cụ thể.

4. Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tìm hiểu được thu nhập của các thành viên trong gia đình.

 

docx 7 trang Đăng Hưng 24/06/2023 440
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo - Tuần 17", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm
CHỦ ĐỀ 5: NĂM MỚI VÀ VIỆC TIÊU DÙNG THÔNG MINH
Tuần: 17 	Ngày soạn: 
Tiết: 1 	 	 	Ngày dạy: 
- Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Sinh hoạt dưới cờ: Hội diễn văn nghệ chào năm mới.
 - Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
 Hoạt động giáo dục theo chủ đề
 – Chia sẻ việc lựa chọn chi tiêu cho năm mới.
 – Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn trong chi tiêu.
- Tiết 3: Sinh hoạt tập thể: Nghe hướng dẫn tìm hiểu phong tục đón năm mới ở địa phương.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất chăm chỉ: Tìm hiểu được thu nhập của các thành viên trong gia đình.
2. Phẩm chất trách nhiệm: Xác định được những thứ thực sự cần mua để tránh lãng phí trong một số tình huống cụ thể; Biết tiết kiệm khi sử dụng điện, nước trong gia đình.
3. Năng lực thích ứng với cuộc sống: Xác định được những thứ thực sự cần mua để tránh lãng phí trong một số tình huống cụ thể.
4. Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tìm hiểu được thu nhập của các thành viên trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
 - SGV Hoạt động trải nghiệm 3, vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3.
 - Một số hoá đơn tiền điện, nước.
 - Hình ảnh trang phục đón năm mới của một số dân tộc khác nhau.
 - Một số mặt hàng thường được sử dụng đón năm mới gần gũi với đời sống của học sinh.
2. Học sinh:
 - SGV Hoạt động trải nghiệm 3, vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3.
 - Bút màu, thước kẻ, kéo, hồ dán/ keo dán, 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TUẦN 17: TIẾT 1: HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO NĂM MỚI
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV tổ chức cho HS tham gia Hội diễn văn nghệ theo kế hoạch của nhà trường.
- GV nhắc nhở HS giữ trật tự, tập trung chú ý và nêu được ít nhất một điều ấn tượng về các hoạt động trong hội diễn văn nghệ, chia sẻ điều đó với bạn bè trước lớp.
- GV cho đội văn nghệ của lớp chuẩn bị biểu diễn tiết mục văn nghệ như đã luyện tập trước đó.
- GV hỗ trợ HS trong quá trình di chuyển lên sân khấu biểu diễn và trở về chỗ ngồi của lớp mình sau khi biểu diễn xong
- GV nhắc nhở những HS nói chuyện, làm việc riêng, gây ảnh hưởng tới những bạn xung quanh.
- HS tham gia .
- HS ngồi vào vị trí của lớp, giữ trật tự, lắng nghe.
- HS về chia sẻ với người thân về ấn tượng trong hội diễn văn nghệ.
- Đội văn nghệ chuẩn bị biểu diễn.
- Đội văn nghệ biểu diễn trước trường, cả lớp cổ vũ nhiệt tình.
- HS tiếp thu lời nhắc nhở, ngồi nghiêm túc.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm
CHỦ ĐỀ 5: NĂM MỚI VÀ VIỆC TIÊU DÙNG THÔNG MINH
Tuần: 17 	Ngày soạn: 
Tiết: 2 	 	 	Ngày dạy: 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất chăm chỉ: Tìm hiểu được thu nhập của các thành viên trong gia đình.
2. Phẩm chất trách nhiệm: Xác định được những thứ thực sự cần mua để tránh lãng phí trong một số tình huống cụ thể; Biết tiết kiệm khi sử dụng điện, nước trong gia đình.
3. Năng lực thích ứng với cuộc sống: Xác định được những thứ thực sự cần mua để tránh lãng phí trong một số tình huống cụ thể.
4. Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tìm hiểu được thu nhập của các thành viên trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
 - SGV Hoạt động trải nghiệm 3, vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3.
 - Một số hoá đơn tiền điện, nước.
 - Giấy A4.
 - Một số mặt hàng thường được sử dụng đón năm mới gần gũi với đời sống của học sinh.
2. Học sinh:
 - SGV Hoạt động trải nghiệm 3, vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3.
 - Bút màu, thước kẻ, kéo, hồ dán/ keo dán, 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Khởi động:
- Giáo viên cho HS hát bài: “ Sắp đến tết rồi”. 
+ Bài hát nói lên điều gì?
Hoạt động 2: Khám phá kiến thức
Mục tiêu: Chia sẻ việc lựa chọn chi tiêu cho năm mới.
Cách tiến hành:
- GV cho HS cho HS đọc thầm bài thơ “Sắp đến tết rồi” GSK/tr 47.
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 để thực hiện yêu cầu trong SGK.
+ Bạn nhỏ trong bài thơ muốn mua những gì?
+ Bạn nhỏ nghĩ gì trước khi quyết định tiêu tiền?
+ Bạn nhỏ lựa chọn mua hàng gì? Vì sao?
+ Nêu suy nghĩ của em về việc lựa chọn chi tiêu cho năm mới.
*Lưu ý: Với những yêu cầu này, GV để HS tự do phát biểu quan điểm, ý kiến cá nhân. Câu hỏi quan trọng nhất cần được hỏi đi hỏi lại là: Vì sao em lựa chọn chi tiêu như vậy?
- Giáo viên mời đại diện một nhóm trình bày. Các nhóm khác góp ý, bổ sung.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động, chuyển tiếp sang hoạt động 2.
- HS hát
- HSTL.
- 3 HS đọc diễn cảm bài thơ trước + lớp đọc thầm.
- HS thảo luận và chia sẻ trong nhóm.
+ Bạn nhỏ trong bài thơ muốn mua: đồ chơi, quà Tết.
+ Trước khi quyết định tiêu tiền, bạn nhỏ nghĩ mình không có nhiều tiền và phải lựa chọn việc cần tiêu.
+ Bạn nhỏ lựa chọn mua hàng hoá thiết yếu, sử dụng nhiều vì mua theo mong muốn sẽ dễ lãng phí.
+ Suy nghĩ của em về việc lựa chọn chi tiêu cho năm mới: chi tiêu cho năm mới là cần thiết những chúng ta phải có cách chi tiêu hợp lí và vừa phải.
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm nhận xét, bổ sung.
Hoạt động 3: Luyện tập – Vận dụng.
Mục tiêu: – Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn trong chi tiêu.
Cách tiến hành.
- GV cho HS đọc tên và nhiệm vụ của hoạt động 2 trong SGK/ Tr 47 và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của học sinh.
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, phát cho mỗi HS một Phiếu thảo luận. Trên phiếu chia thành 2 cột “Nhu cầu” và “Mong muốn”. GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh trong SGK và viết tên các hình ảnh đó vào cột phù hợp.
Câu 1. Quan sát tranh và cho biết:
+ Những thứ nào là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống của em?
+ Những thứ nào là em mong muốn có?
Câu 2. Kiểm tra lại những món đồ em đã tự mua hoặc được mua trong thời gian qua, chỉ ra món đồ em cảm thấy không cần thiết, có thể bỏ.
Câu 3. Giải thích lí do em loại bỏ món đồ đó.
- GV cho HS làm việc nhóm đôi, chia sẻ với bạn kết quả của mình và thực hiện các yêu cầu sau:
- Khoanh vào những thứ giống nhau ở cả hai phần “Nhu cầu” và Mong muốn” trong phiếu của mình và bạn. Đó chính là những nhu cầu mong muốn khác nhau.
- GV nhận xét.
* Kết luận: + Nhu cầu là những thứ cần thiết với con người, nếu không có nó, con người không tồn tại được như: nước, không khí, thực phẩm y tế, giáo dục, 
+ Mong muốn là sở thích, nhưng không thiết yếu với con người, thiếu nó con người vẫn tồn tại như: búp bê, kẹo sô – cô – la, 
* Lưu ý: GV cần quan sát Phiếu thảo luận của HS để phân tích rõ hơn, có những thứ có thể lúc này là mong muốn, nhưng lúc khác nhu cầu không thể thiếu như: điện thoại di động, máy tính, có thể lúc này mong muốn, nhưng lớn lên nhu cầu, vì công việc không thể thiếu, 
- GV cho HS nhớ lại và có thể viết ra giấy danh sách những món đồ tự mua hoặc được mua, gạch chân tên những món đồ em cho không cần thiết có thể bỏ.
+ Em đã mua hoặc được mua các món đồ như thế nào?
+ Em có nhớ những món đồ đó giá bao nhiêu tiền không?
- GV cho HS chia sẻ trước lớp về nhứng món đồ có thể loại bỏ và lí do loại bỏ.
- Giáo viên tổng kết, đánh giá, hoạt động.
- HS đọc tên và các nhiệm vụ của hoạt động.
- HS làm việc cá nhân.
Nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống
Mong muốn có
- Đồng hồ báo thức
- Đồ ăn, nước uống
- Bóng đèn (cho ánh sáng)
- Quần áo, giày
- Sách, máy tính
- Giường
- Thuốc
- Nhà
- Thú cưng
- Xe đạp
- Truyện tranh
Câu 2, 3: Gợi ý một số món đồ em thấy không cần thiết, có thể bỏ và lí do:
+ Bánh kẹo: làm em bị sâu răng và tăng cân.
+ Máy chơi game: làm em mất tập trung vào bài vở.
+ Truyện tranh: em thức đêm để đọc làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và giờ giấc sinh hoạt.
- HS làm việc nhóm đôi, chia sẻ với bạn kết quả của mình và thực hiện các yêu cầu sau:
- HS khoanh vào phiếu và gạch chân những thứ có ở phiếu mình không trùng phiếu bạn. Đó chính là những nhu cầu mong muốn khác nhau 
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS ghi ra giấy danh sách những món đồ tự mua hoặc được mua, gạch chân tên những món đồ em cho không cần thiết có thể bỏ.
+ HSTL.
- HS chia sẻ trước lớp, nhận xét, bổ sung.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy:
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm
CHỦ ĐỀ 5: NĂM MỚI VÀ VIỆC TIÊU DÙNG THÔNG MINH
Tuần: 17 	Ngày soạn: 
Tiết: 3 	 	 	Ngày dạy: 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất chăm chỉ: Tìm hiểu được thu nhập của các thành viên trong gia đình.
2. Phẩm chất trách nhiệm: Xác định được những thứ thực sự cần mua để tránh lãng phí trong một số tình huống cụ thể; Biết tiết kiệm khi sử dụng điện, nước trong gia đình.
3. Năng lực thích ứng với cuộc sống: Xác định được những thứ thực sự cần mua để tránh lãng phí trong một số tình huống cụ thể.
4. Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tìm hiểu được thu nhập của các thành viên trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
 - SGV Hoạt động trải nghiệm 3, vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3.
 - Một số hoá đơn tiền điện, nước.
 - Giấy A4.
 - Một số mặt hàng thường được sử dụng đón năm mới gần gũi với đời sống của học sinh.
2. Học sinh:
 - SGV Hoạt động trải nghiệm 3, vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3.
 - Bút màu, thước kẻ, kéo, hồ dán/ keo dán, 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Chơi trò chơi “ Phỏng vấn” 
Mục tiêu: Tìm hiểu thu nhập các thành viên trong gia đình. 
Cách tiến hành:
- GV giải thích giải thích thêm thu nhập có thể là tiền lương đối với những gia đình có bố, mẹ, làm thuê, làm công, cũng có thể là tiền có được do gia đình tự kinh doanh hoặc từ những công việc khác nhau.
- GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu thu nhập các thành viên trong gia đình.
- GV gợi ý các câu hỏi để HS phỏng vấn người thân.
+ Công việc của người thân là gì?
+ Công việc từ thu nhập đó khoảng bao nhiêu tiền một tháng?
- GV cho HS ghi lại thông tin tìm hiều ra giấy A4
* Lưu ý: GV chú ý HS về việc chọn thời gian, để hỏi, lời nói, thái độ khi hỏi.
- GV cho HS chơi trò chơi phỏng vấn.
- GV cho học sinh bình chọn, tuyên dương.
- GV nhận xét chốt lại hoạt động.
Hoạt động 2: Đánh giá hoạt động.
Mục tiêu: HS biết đánh giá bản thân và bạn về tìm hiểu thu nhập các thành viên trong gia đình.
Cách tiến hành:
- Cho học sinh đánh giá phiếu học tập.
- Giáo viên cho học sinh trình bày.
- Giáo viên thu phiếu, nhận xét.
- GV yêu cầu HS mang kết quả tới lớp để thực hiện tiết hoạt động theo chủ đề sau. 
- HS lắng nghe
- HS chú ý theo dõi.
- HS ghi thông tin tìm hiểu vào giấy A4
- HS tham gia chơi
- HS theo dõi, bình chọn, nhận xét, đánh giá.
- Học sinh hoàn thành phiếu cá nhân.
- Học sinh trình bày và nhận xét phiếu học tập.
- HS về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy:

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_hoat_dong_trai_nghiem_lop_3_sach_chan_troi.docx