Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo - Tuần 10

Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo - Tuần 10

- Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”

- Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

 + Lập kế hoạch thực hiện những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô

 + Làm sản phẩm tri ân thầy cô

- Tiết 3: Sinh hoạt lớp: Báo cáo kết quả thực hiện việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Phẩm chất:

- Phẩm chất chăm chỉ: Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi tự mình không giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn.

- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện với các bạn, hợp tác, chia sử với bạn khi tham gia công việc chung của trường, lớp.

2. Năng lực:

*Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

 

doc 8 trang Đăng Hưng 24/06/2023 460
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo - Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 3: KÍNH YÊU THẦY CÔ – THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ
Tuần: 10 	Ngày soạn: 
Tiết: 1 	 	 	Ngày dạy: 
- Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”
- Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
 + Lập kế hoạch thực hiện những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô
 + Làm sản phẩm tri ân thầy cô
- Tiết 3: Sinh hoạt lớp: Báo cáo kết quả thực hiện việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi tự mình không giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn.
- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện với các bạn, hợp tác, chia sử với bạn khi tham gia công việc chung của trường, lớp.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực đặc thù: 
- Kể lại được điều ấn tượng nhất về thầy, cô giáo.
- Nhận diện được những việc làm để thể hiện tình bạn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
– SGK Hoạt động trải nghiệm 2; SGV Hoạt động trải nghiệm 2
– Bảng phụ hoặc giấy A3, giấy A4 hoặc mẫu sơ đồ tư duy để HS lập danh sách các việc làm đề xây dựng hình ảnh bản thân, quả bóng nhỏ, phiếu bầu, thùng đựng phiếu bầu, mẫu bảng tự theo dõi việc làm của bản thân, một số món quà/sản phẩm mẫu cho HS quan sát, Phiếu đánh giá.
2. Đối với học sinh
- SGK Hoạt động trải nghiệm 2, giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, ho dán,... 
- Cuối mỗi tiết hoạt động, GV nên nhắc nhở lại những điều HS cần chuẩn bị cho tiết hoạt động sau.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TUẨN 10 – TIẾT 1: KỂ CHUYỆN “THẦY CÔ TRONG TRÁI TIM EM”
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- GV tổ chức cho HS trình bày các tiết mục trong cuộc thi kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em” của nhà trường.
 Gợi ý:
+ Câu chuyện đó là gì?
+ Bạn nào kể?
+ Cảm xúc của ems au khi nghe câu chuyện như thế nào?
- GV nhắc HS giữ trật tự và cổ vũ cho các tiết mục tham gia trong chương trình.
- GV yêu cầu HS lắng nghe và chia sẻ cảm nhận về câu chuyện em ấn tượng nhất trong chương trình.
- HS trình bày các tiết mục trong cuộc thi kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em” của nhà trường.
- HS lắng nghe.
- HS giữ trật tự và cổ vũ cho các tiết mục tham gia trong chương trình.
- HS lắng nghe và chia sẻ cảm nhận về câu chuyện em ấn tượng nhất trong chương trình.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 3: KÍNH YÊU THẦY CÔ – THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ
Tuần: 10 	Ngày soạn: 
Tiết: 2 	 	 	Ngày dạy: 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Thực hiện việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô. Hình thành được đức tính chăm chỉ trong hoạt động tập thể và có tinh thần trách nhiệm khi tham gia các hoạt động chia sẻ theo nhóm. 
- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện với các bạn, hợp tác, chia sẻ với bạn khi tham gia công việc chung của trường, lớp.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, chia sẻ với bạn; tích cực tham gia vào các hoạt động
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực đặc thù: 
- NL thích ứng với cuộc sống: Thể hiện được tình cảm với thầy cô bằng sản phẩm tự làm.
 - NL thiết kế và tổ chức: Thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị dành cho giáo viên: 
 - Bảng phụ, giấy A3;
2. Thiết bị dành cho học sinh
- Giấy bìa màu, bút chì; bút màu, thước kẻ; hồ dán 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 4: Lập kế hoạch thực hiện những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô
Mục tiêu: Giúp HS lập kế hoạch thực hiện những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô
Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi, quan sát bản kế hoạch trong SGK và nhận xét về những nội dung được trình bày trong bản kế hoạch.
- GV mời một số HS lên phát biểu.
- GV gọi HS khác nhận xét, góp ý và bổ sung.
- GV tổng kết và kết luận những nội dung được trình bày trong bản kế hoạch: việc làm, thời gian, cách làm, điều cần lưu ý.
- GV yêu cầu HS xác định:
+ Những việc em sẽ tiếp tục thực hiện để thể hiện sự kính yêu thầy cô.
+ Em dự định thực hiện những việc đó vào lúc nào?
+ Em sẽ làm như thế nào? Em cần lưu ý điều gì hay không?
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, hoàn thành bản kế hoạch thực hiện những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy giáo.
- GV cho HS chia sẻ theo cặp đôi về kế hoạch của mình.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Phóng viên nhỏ tuổi” để trình bày về kế hoạch của mình:
+ GV tổ chức cho HS đóng vai phóng viên, phỏng vấn các bạn trong lớp về những việc các bạn dự định làm để tri ân thầy cô và cách thực hiện những việc đó.
+ GV tổ chức cho những HS khác trao đổi thêm với các bạn trình bày về cách thực hiện, những lưu ý khi thực hiện và chia sẻ thêm kinh nghiệm mà các em có.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động, chuyển tiếp sang hoạt động 6.
Hoạt động 5: Làm sản phẩm tri ân thầy cô
Mục tiêu: 
- Giúp HS thể hiện được tình cảm với thầy cô bằng sản phẩm tự làm.
Cách tiến hành:
- GV mời 1 – 2 HS đọc nhiệm vụ của hoạt động 5 trong SGK và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.
- GV hướng dẫn HS làm sản phẩm thể hiện tình cảm với thầy, cô giáo.
+ Em sẽ lựa chọn làm sản phẩm gì?
+ Em đã chuẩn bị những nguyên liệu, dụng cụ gì để làm sản phẩm?
- GV hướng dẫn thêm:
+ Em có thể tham khảo những sản phẩm ở phần gợi ý trong SGK trang 30 và phác thảo ý tưởng về sản phẩm.
+ Hãy làm các sản phẩm thể hiện tình cảm với các thầy, cô giáo bằng ngôn ngữ và hình thức sáng tạo của em. 
- GV tổ chức cho HS làm sản phẩm thể hiện tình cảm với thầy, cô giáo.
- GV cho HS tiếp tục làm sản phẩm tại nhà nếu không đủ thời gian.
- GV yêu cầu HS tặng thầy, cô giáo sản phẩm em tự làm và nói lời tri ân của em với thầy cô.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
- HS làm việc nhóm đôi, quan sát bản kế hoạch trong SGK và nhận xét về những nội dung được trình bày trong bản kế hoạch.
- HS lên phát biểu.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
HS thực hiện.
- HS làm việc cá nhân, hoàn thành bản kế hoạch thực hiện những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy giáo.
- HS chia sẻ theo cặp đôi về kế hoạch của mình.
- HS chơi trò chơi “ Phóng viên nhỏ tuổi” để trình bày về kế hoạch của mình:
+ HS đóng vai phóng viên, phỏng vấn các bạn trong lớp về những việc các bạn dự định làm để tri ân thầy cô và cách thực hiện những việc đó.
- HS khác trao đổi thêm với các bạn trình bày về cách thực hiện, những lưu ý khi thực hiện và chia sẻ thêm kinh nghiệm mà các em có.
- HS nghe GV nhận xét, tổng kết
- HS đọc nhiệm vụ của hoạt động 5 trong SGK và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.
- HS làm sản phẩm thể hiện tình cảm với thầy, cô giáo.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS làm sản phẩm thể hiện tình cảm với thầy, cô giáo.
- HS tiếp tục làm sản phẩm tại nhà nếu không đủ thời gian.
- HS tặng thầy, cô giáo sản phẩm em tự làm và nói lời tri ân của em với thầy cô.
- HS lắng nghe nhận xét.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 3: KÍNH YÊU THẦY CÔ – THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ
Tuần: 10 	Ngày soạn: 
Tiết: 3 	 	 	Ngày dạy: 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Thực hiện việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô. Hình thành được đức tính chăm chỉ trong hoạt động tập thể và có tinh thần trách nhiệm khi tham gia các hoạt động chia sẻ theo nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện với các bạn, hợp tác, chia sẻ với bạn khi tham gia công việc chung của trường, lớp.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, chia sẻ với bạn; tích cực tham gia vào các hoạt động
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực đặc thù: 
- NL thích ứng với cuộc sống: Thực hiện được những việc làm hòa giải bất đồng trong qua hệ bạn bè.
 - NL thiết kế và tổ chức: Thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị dành cho giáo viên: 
 - Bảng phụ, giấy A3;
2. Thiết bị dành cho học sinh
- Giấy bìa màu, bút chì; bút màu, thước kẻ; hồ dán 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- GV yêu cầu HS nhớ lại những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô.
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4, chia sẻ trong nhóm những việc mình đã làm trong tuần vừa qua thể hiện sự kính yêu thầy cô và cảm xúc của em, của thầy cô khi em thực hiện những việc làm đó.
+ GV hướng dẫn các nhóm viết hoặc vẽ “ thông điệp yêu thương” để thể hiện tình cảm của mình với các thầy cô vào giấy A0 ( HS có thể in bàn tay lên giấy thảo luận chung và viết việc mình đã lảm vào bàn tay)
+ HS cũng có thể viết việc mình đã làm lên những chiếc lá và gắn lên “Cây yêu thương” của nhóm.
- GV tổ chức cho các nhóm tổ chức báo cáo những công việc nhóm mình đã làm trong tuần trước lớp.
- GV nhận xét và tổng kết hoạt động.
- HS nhớ lại những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô.
- HS làm việc nhóm 4, chia sẻ trong nhóm những việc mình đã làm trong tuần vừa qua thể hiện sự kính yêu thầy cô và cảm xúc của em, của thầy cô khi em thực hiện những việc làm đó.
- HS lắng nghe.
- HS cũng có thể viết việc mình đã làm lên những chiếc lá và gắn lên “Cây yêu thương” của nhóm.
- HS các nhóm tổ chức báo cáo những công việc nhóm mình đã làm trong tuần trước lớp.
- HS lắng nghe.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_hoat_dong_trai_nghiem_lop_3_sach_chan_troi.doc