Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 - Tuần 4

Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 - Tuần 4

Tuần: 4 Ngày soạn:

Tiết: 1 Ngày dạy:

- Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia sinh hoạt dưới cờ.

- Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

 + Xác định cách giữ an toàn và đảm bảo vệ sinh khi thực hiện trang trí lớp học.

 + Thực hiện trang trí lớp học.

- Tiết 3: Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cảm xúc của em sau khi trang trí lơp học.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Phẩm chất:

- Phẩm chất trách nhiệm: Thể hiện trong lao động, sắp xếp được thứ tự các hoạt động, công việc trong ngày của bản thân; Thực hiện và theo dõi được thời gian biểu mà mình đã đề ra; giữ gìn vệ sinh lớp học.

- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện với các bạn khi trở lại trường học, hợp tác, chia sẻ với bạn khi tham gia công việc chung của trường, lớp.

2. Năng lực:

*Năng lực chung:

- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Thể hiện sự khéo léo, cẩn thận khi trang trí lớp học.

- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tham gia được các hoạt động chung của trường, lớp; Thực hiện được ý tưởng về việc trang trí, lao động vệ sinh lớp học.

 

docx 8 trang Đăng Hưng 24/06/2023 400
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 - Tuần 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 1: MÚA HÁT TẬP THỂ THEO CHỦ ĐỀ “EM VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THÂN YÊU”
Tuần: 4 	Ngày soạn: 
Tiết: 1 	 	 	Ngày dạy: 
- Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia sinh hoạt dưới cờ.
- Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
 + Xác định cách giữ an toàn và đảm bảo vệ sinh khi thực hiện trang trí lớp học.
 + Thực hiện trang trí lớp học.
- Tiết 3: Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cảm xúc của em sau khi trang trí lơp học.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất trách nhiệm: Thể hiện trong lao động, sắp xếp được thứ tự các hoạt động, công việc trong ngày của bản thân; Thực hiện và theo dõi được thời gian biểu mà mình đã đề ra; giữ gìn vệ sinh lớp học.
- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện với các bạn khi trở lại trường học, hợp tác, chia sẻ với bạn khi tham gia công việc chung của trường, lớp.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Thể hiện sự khéo léo, cẩn thận khi trang trí lớp học.
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tham gia được các hoạt động chung của trường, lớp; Thực hiện được ý tưởng về việc trang trí, lao động vệ sinh lớp học.
*Năng lực đặc thù: 
- Tham gia được các hoạt động chung của trường, lớp
- Nhận diện hình ảnh thân thiện, vui vẻ của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
– SGK Hoạt động trải nghiệm 3;SGV Hoạt động trải nghiệm 3
– Các bài hát về lớp học; tranh hoạt động 2; bảng phụ 3 bước lập thời gian biểu hằng ngày; hòm phiếu, phiếu bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng; bảng phụ ghi các tình huống ở hoạt động 5; tranh hoạt động 7.
- Giấy A0, màu vẽ, bút vẽ, ; Phiếu đề xuất trang trí lớp học; phiếu lập kế hoạch trang trí lớp học; phiếu đánh giá.
2. Đối với học sinh
- SGK Hoạt động trải nghiệm 3, Vở bài tập hoạt động trải nghiệm 3.
- Giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, ho dán,... 
- Cuối mỗi tiết hoạt động, GV nên nhắc nhở lại những điều HS cần chuẩn bị cho tiết hoạt động sau.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TUẨN 4 – TIẾT 1: Múa hát tập thể theo chủ đề “ Em và trường tiểu học thân yêu”
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm HS tham gia văn nghệ theo chủ đề “ Em và trường tiểu học thân yêu’.
- Trước khi HS ra sân tham gia sinh hoạt dưới cờ, GV nhắc nhở HS có thái độ nghiêm túc, tập trung và luôn động viên các bạn khi có tiết mục biểu diễn bằng cách vỗ tay tán thưởng.
- GV cho đội văn nghệ của lớp chuẩn bị biểu diễn tiết mục văn nghệ chào mừng tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần.
- GV hỗ trợ HS trong quá trình di chuyển lên sân khấu biểu diễn và trở về chỗ ngồi của lớp mình sau khi biểu diễn xong
- GV nhắc nhở những HS nói chuyện, làm việc riêng, gây ảnh hưởng tới những bạn xung quanh.
- HS tham gia sinh hoạt dưới cờ.
- HS ngồi vào vị trí của lớp, giữ trật tự, lắng nghe.
- HS về chia sẻ với người thân về ấn tượng buổi diễn văn nghệ sinh hoạt chào cơ đầu tuần.
- Đội văn nghệ chuẩn bị biểu diễn.
- Đội văn nghệ biểu diễn trước trường, cả lớp cổ vũ nhiệt tình.
- HS tiếp thu lời nhắc nhở, ngồi nghiêm túc.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 1: MÚA HÁT TẬP THỂ THEO CHỦ ĐỀ “EM VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THÂN YÊU”
Tuần: 4 	Ngày soạn: 
Tiết: 2 	 	 	Ngày dạy: 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất trách nhiệm: Thể hiện trong lao động, sắp xếp được thứ tự các hoạt động, công việc trong ngày của bản thân; Thực hiện và theo dõi được thời gian biểu mà mình đã đề ra; giữ gìn vệ sinh lớp học.
- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện với các bạn khi trở lại trường học, hợp tác, chia sẻ với bạn khi tham gia công việc chung của trường, lớp.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Nói lời phù hợp khi giao tiếp với bạn 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực đặc thù: 
- NL thích ứng với cuộc sống: Nhận diện được hình ảnh thân thiện vui vẻ của bản thân. Thể hiện sự khéo léo, cẩn thận khi làm sản phẩm tặng bạn. Chia sẻ những việc làm thể hiện tình bạn.
 - NL thiết kế và tổ chức: Tham gia được các hoạt động chung của trường lớp 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Thiết bị dành cho giáo viên: 
 - Bảng phụ, giấy A3, giấy A4;
2. Thiết bị dành cho học sinh
- Giấy bìa màu, bút chì; bút màu, thước kẻ; hồ dán 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 8: Xác định cách giữ an toàn và đảm bảo vệ sinh khi thực hiện trang trí lớp học.
Mục tiêu: HS nắm được và biết cách giữ an toàn và đảm bảo vệ sinh khi thực hiện trang trí lớp.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ của hoạt động 8 trong SGK Hoạt động trải nghiệm 3 trang 14 và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ cỉa HS
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi, quan sát tranh và thảo luận về: 
+ Cách giữ an toàn khi thực hiện trang trí lớp:
- Kiểm tra kĩ các đồ dùng, dụng cụ để trang trí lớp học trước khi sử dụng.
- Cầm đúng tư thế và thao tác đúng cách với những vật kéo, dao rọc giấy, 
- Khi cần đứng lên ghế, thang để với tới những nơi cao: kiểm tra độ chắc chắn của ghế, thang trước khi đứng lên.
- Không đùa nghịch, trêu chọc nhau trong quá trình trang trí lớp.
+ Cách đảm bảo vệ sinh lớp học sau trang trí:
- Quét nhà, lau nhà, thu gọn giấy rác bỏ thùng.
- GV gọi 3 nhóm trình bày trước lớp ( mỗi nhóm được gọi chỉ nêu một cách giữ an toàn và đảm bảo vệ sinh lớp học). Các nhóm khác nhận xét. GV yêu cầu các nhóm thảo luận, nêu thêm các cách giữ an toàn và đảm bảo vệ sinh lớp học khi thực hiện trang trí lớp học.
- GV gọi 1 HS chia sẻ trước lớp về kết quả thảo luận.
- GV nhận xét, tổng cách giữ an toàn và đảm bảo vệ sinh khi thực hiện trang trí lớp.
Hoạt động 9: Thực hiện trang trí lớp.
Mục tiêu: 
- Em biết cách sử dụng các vật liệu và tạo ra được các sản phẩm theo yêu cầu.
Cách tiến hành:
- Dựa vào sự chuẩn bị theo điều kiện của học sinh, GV cho các nhóm thực hiện trang trí lớp học theo kế hoạch đã lập ở hoạt động 7.
- GV hỗ trợ HS trong quá trình các nhóm thực hiện trang trí lớp.
- Sau khi các nhóm trang trí xong, GV yêu cầu các nhóm vệ sinh lớp học.
- GV tổ chức cho HS tham quan sản phẩm của các nhóm. Với các nhóm chưa thực hiện trang trí xong, GV có thể cho các em thực hiện trang trí vào giờ ra chơi nhưng cần lưu ý HS đảm bảo an toàn và vệ sinh khi trang trí lớp học.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
- HS lắng nghe luật chơi
- HS hoạt động nhóm, suy nghĩ đưa ra câu trả lời:
+ Tranh 1: Cẩn thận khi sử dụng kéo.
+ Tranh 2: Dọn giấy vụn, vệ sinh lớp học sau khi trang trí.
+ Tranh 3: Đứng vững trên ghế. Tránh trèo quá cao dễ bị ngã trong khi trang trí.
- 3 HS đại diện 3 nhóm trình bày.
- HS chia sẻ khả năng trước lớp
- HS nghe GV nhận xét, tổng kết
- Cho HS hoạt động theo nhóm 4.
+ GV nhắc HS luôn giữ an toàn khi thực hiện trang trí lớp.
- Cả lớp thực hiện.
- HS báo cáo kết quả trước lớp.
- HS hoạt động nhóm, chia sẻ cho nhau nghe.
- HS lắng nghe nhận xét.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 1: MÚA HÁT TẬP THỂ THEO CHỦ ĐỀ “EM VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THÂN YÊU”
Tuần: 4 	Ngày soạn: 
Tiết: 3 	 	 	Ngày dạy: 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất trách nhiệm: Thể hiện trong lao động, sắp xếp được thứ tự các hoạt động, công việc trong ngày của bản thân; Thực hiện và theo dõi được thời gian biểu mà mình đã đề ra; giữ gìn vệ sinh lớp học.
- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện với các bạn khi trở lại trường học, hợp tác, chia sẻ với bạn khi tham gia công việc chung của trường, lớp.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Nói lời phù hợp khi giao tiếp với bạn 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực đặc thù: 
- NL thích ứng với cuộc sống: Nhận diện được hình ảnh thân thiện vui vẻ của bản thân. Thể hiện sự khéo léo, cẩn thận khi làm sản phẩm tặng bạn. Chia sẻ những việc làm thể hiện tình bạn.
 - NL thiết kế và tổ chức: Tham gia được các hoạt động chung của trường lớp 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Thiết bị dành cho giáo viên: 
 - Bảng phụ, giấy A3;
2. Thiết bị dành cho học sinh
- Giấy bìa màu, bút chì; bút màu, thước kẻ; hồ dán 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
* Chia sẻ cảm xúc của em sau khi trang trí lớp học:
- GV yêu cầu HS nhớ lại những việc đã thực hiện khi trang trí lớp, thảo luận với các bạn trong nhóm theo gợi ý: 
+ Nhóm em đã thực hiện những công việc gì?
+ Các bạn trong nhóm đã phối hợp với nhau như thế nào?
+ Em nhận xét gì về kết quả thực hiện của nhóm?
- GV gọi một số HS báo báo cáo kết quả thảo luận; nhận xét và tổng kết những hoạt động trang trí lớp học của các nhóm.
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4-6, chia sẻ với bạn về cảm xúc của mình sau khi thực hiện trang trí lớp học. 
- GV gọi một số HS chia sẻ trước lớp. GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
* Đánh giá hoạt động:
- GV đặt câu hỏi cho HS: 
+ Em đã làm gì để thực hiện và theo dõi được thời gian biểu mà mình đã đề ra? 
+ Em đã làm được gì trong hoạt động trang trí lớp hoc?
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi, trả lời các câu hỏi mà GV đã nêu.
- GV họi một số HS chia sẻ trước lớp về từng câu hỏi. Mỗi câu có thể gọi từ 3 – 5 HS chia sẻ.
- GV đọc từng nội dung đánh giá ở phần đánh giá hoạt động trong SGK trang 15 và phát cho mỗi HS một phiếu đánh giá gồm 3 phần: tự đánh giá và bạn đánh giá em, ý kiến của người thân, ý kiến của GV. 
- GV yêu cầu mỗi HS tự đánh giá về các hoạt động em đã thực hiện trong chủ đề này.
- GV tổ chức cho HS đánh giá đồng đẳng bằng cách đổi Phiếu đánh giá với bạn bên cạnh để bạn đánh giá về việc thực hiện các hoạt động trong chủ đề của mình.
- GV yêu cầu HS về nhà xin ý kiến của người thân về việc em đã thực hiện.
- GV viết ý kiến nhận xét vào phiếu đánh giá của HS.
- HS lắng nghe và thảo luận theo nhóm 4.
- 2 HS báo cáo kết quả.
- 1 HS nhận xét hoạt động nhóm.
- HS thảo luận theo nhóm 4.
1 HS chia sẻ trước lớp.
+ Sắp xếp được thứ tự các hoạt động, công việc trong ngày của bản thân. Lập và thực hiện thời gian biểu mà bản thân đã đề ra.
+ Tham gia tích cực hoạt động, phối hợp với bạn biết cách phối màu, sắp xếp, trang trí lớp học.
- HS trao đổi nhóm đôi.
- 3 HS chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe.
- HS viết vào phiếu, tự đánh giá bản thân. 2 HS trình bày trước lớp.
- HS đổi chéo phiếu cho nhau
- Cả lớp thực hiện
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_hoat_dong_trai_nghiem_lop_3_tuan_4.docx