Giáo án Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Tuần 7

Giáo án Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Tuần 7

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG HỌC

BÀI 6: CHÚNG EM THAM GIA CÁC HĐXH Ở TRƯỜNG (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau bài học, HS:

- Nêu được tên và ý nghĩa của một đến hai hoạt động kết nối với xã hội của trường học (ví dụ: hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động truyền thông về an toàn giao thông, hoạt động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ), mô tả được hoạt động đó.

- Nhận xét được về sự tham gia của HS trong các hoạt động đó.

2. Năng lực:

*Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

* Năng lực riêng: Biết tham gia vào các hoạt động xã hội được tổ chức ở trường.

3. Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

- GV: Các hình trong bài 6 SGK phóng to

- HS: SGK, VBT.

 

docx 6 trang Đăng Hưng 24/06/2023 250
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Tuần 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG HỌC
BÀI 6: CHÚNG EM THAM GIA CÁC HĐXH Ở TRƯỜNG (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức
Sau bài học, HS:
- Nêu được tên và ý nghĩa của một đến hai hoạt động kết nối với xã hội của trường học (ví dụ: hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động truyền thông về an toàn giao thông, hoạt động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ), mô tả được hoạt động đó.
- Nhận xét được về sự tham gia của HS trong các hoạt động đó.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
* Năng lực riêng: Biết tham gia vào các hoạt động xã hội được tổ chức ở trường.
3. Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- GV: Các hình trong bài 6 SGK phóng to
- HS: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. Hoạt động khởi động 
Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi để Hs nói được tên một số hoạt động đã tham gia ở trường.
Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”.
- GV chia lớp làm 3 nhóm. GV bấm thời gian, hs trong nhóm lần lượt viết tên các hoạt động đã tham gia ở trường. Nhóm nào kể được nhiều hoạt động hơn thì chiến thắng.
- Gv kết luận nhận xét chung, dẫn dắt vào bài mới “Chúng em tham gia các hđxh ở trường”.
B. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu câu chuyện của An
Mục tiêu: HS bước đầu biết được một số hoạt động xã hội ở trường.
Cách tiến hành: 
- GV yêu cầu HS quan sát hình 1,2,3,4 trong sgk trang 26, thảo luận nhóm kể lại câu chuyện theo hình và trả lời câu hỏi:
 + An và các bạn đã tham gia hoạt động gì?
 + Hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào?
- GV mời 2-3 cặp HS trình bày kết quả thảo luận.
- GV cùng HS nhận xét và rút ra kết luận: An cùng các bạn tham quan và tìm hiểu về Địa đạo Củ Chi. Hoạt có ý nghĩa: Bày tỏ lòng biết ơn với các anh hùng chiến sĩ đã hi sinh cho Tổ Quốc.
Hoạt động 2: Một số hoạt động xã hội của trường.
Mục tiêu: Nêu được tên, ý nghĩa và mô tả một số hoạt động kết nối với xã hội của trường học.
Cách tiến hành:
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời:
+ Trao đổi với bạn về tên hoạt động và việc làm của mọi người trong mỗi hình.
+ Có những ai cùng tham gia hoạt động?
+ Nêu ý nghĩa của các hoạt động đó.
- GV mời 2 nhóm báo cáo trước lớp.
- HS và GV cùng nhận xét, rút ra kết luận: Có rất nhiều hoạt động xã hội. Các hoạt động đó thường kết nối mọi người với nhau và mang đến lợi ích cho cộng đồng.
Hoạt động 3: Liên hệ bản thân
Mục tiêu: HS nêu được những hoạt động xã hội ở trường đang học và mô tả lại hoạt động đó.
Cách tiến hành:
- GV cho HS làm việc cặp đôi theo các nội dung sau: 
+ Kể tên một số hoạt động xã hội được tôt chức ở trường em và nhận xét sự tham gia của các bạn.
 + Mọi người đã làm những việc gì trong các hoạt động đó?
- GV mời 3 cặp báo cáo kết quả.
- GV kết luận: Trường học có nhiều hoạt động tập thể để kết nối học sinh với cộng đồng và xã hội. Khi tham gia các hoạt động này, em học được nhiều điều bổ ích, khám phá cuộc sống xung quanh và biết yêu thương, chia sẻ với mọi người.
Hoạt động nối tiếp sau bài học:
- Nhận xét tiết học.
- GV yêu cầu HS sưu tầm tranh ảnh hoặc thông tin về một số hoạt động xã hội được tổ chức ở trường em.
- Cả lớp lắng nghe và chơi.
- HS lắng nghe nhận xét.
- HS quan sát tranh, kể lại câu chuyện cho các bạn trong nhóm nghe và trả lời câu hỏi.
- HS trình bày kết quả trước lớp
- HS lắng nghe GV nhận xét
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi.
- Hs nhận xét, lắng nghe.
- HS hoạt động cặp đôi .
- HS báo cáo
- HS lắng nghe GV kết luận.
- HS lắng nghe.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG HỌC
BÀI 6: CHÚNG EM THAM GIA CÁC HĐXH Ở TRƯỜNG (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức
Sau bài học, HS:
- Nêu được tên và ý nghĩa của một đến hai hoạt động kết nối với xã hội của trường học (ví dụ: hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động truyền thông về an toàn giao thông, hoạt động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ), mô tả được hoạt động đó.
- Nhận xét được về sự tham gia của HS trong các hoạt động đó.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.
* Năng lực riêng: Biết chia sẻ, nêu ý nghĩa các hoạt động xã hội được tổ chức ở trường mà em đã tham gia.
3. Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- GV: Các hình trong bài 6 SGK phóng to
- HS: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. Hoạt động khởi động 
Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về các hoạt động kết nối với xã hội.
Cách tiến hành:
- GV cho HS giới thiệu về tranh ảnh đã sưu tầm ở tiết 1
- HS dán vào bảng nhóm và trình bày. 
- GV và HS cùng chia sẻ, trao đổi và nhận xét.
- Gv kết luận nhận xét chung, dẫn dắt vào bài mới. 
B. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Nhận xét, đánh giá hành vi của bạn.
Mục tiêu: HS nhận xét được sự tham gia của mọi người trong các hoạt động kết nối xã hội.
Cách tiến hành: 
- GV yêu cầu HS quan sát hình 8,9,10 trong sgk trang 28.
- GV hỏi: 
 + Mọi người trong hình đang làm gì?
 + Em có nhận xét gì về việc làm của mỗi bạn trong các hình?
 + Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm của mỗi bạn?
- Cho HS trả lời câu hỏi theo nhóm 4.
- Đại diện nhóm trình bày.
- GV cùng HS nhận xét và rút ra kết luận: Tham gia hoạt động kết nối xã hội sẽ giúp em phát huy được ý thức và năng lực tự giác, có thêm kiến thức về con người và xã hội, được rèn kĩ năng giao tiếp. ứng xử văn minh, văn hóa.
Hoạt động 2: Tìm hiểu một số hoạt động xã hội được tổ chức ở trường em
Mục tiêu: HS sưu tầm tranh ảnh, thông tin và chia sẻ về nội dung, ý nghĩa, sự tham gia của các bạn về một số hoạt động xã hội được tổ chức ở trường.
Cách tiến hành:
- HS làm việc theo nhóm đôi. 
- HS lựa chọn một hoạt động trong tranh đã sưu tầm mà mình thích nhất, chia sẻ về nội dung, ý nghĩa, sự tham gia của các bạn trong hoạt động đó cho bạn bên cạnh nghe. 
- GV mời 3 cặp chia sẻ.
- HS và GV nhận xét.
GV kết luận: Em tự giác và tích cực tham gia các hoạt động kết nối với xã hội của trường học.
- GV dẫn dắt để HS nêu được từ khóa của bài: “Kết nối – Xã hội”.
Hoạt động nối tiếp sau bài học:
- Nhận xét tiết học.
- GV yêu cầu HS chia sẻ với bạn bè, người thân về các hoạt động kết nối xã hội của trường mà bản thân đã tham gia.
- Hs giới thiệu
- Hs trao đổi, nhận xét
- HS quan sát tranh.
- HS trình bày kết quả trước lớp
- HS lắng nghe 
- HS trao đổi và chia sẻ.
- Hs nhận xét, lắng nghe.
- HS lắng nghe.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxtuan_6_bai_6_t12_chung_em_tham_gia_cac_hoat_dong_o_truong.docx