Giáo án Tự nhiên xã hội Lớp 3 - Bài 40: Thực vật

Giáo án Tự nhiên xã hội Lớp 3 - Bài 40: Thực vật

*Cách tiến hành:

- Bước 1: Tổ chức, hướng dẫn.

+ Chia nhóm

+ Giao việc

- Bước 2: QS theo nhóm ngoài trời.

- Bước 3: Các nhóm báo cáo kết quả

- Nhận xét, bổ xung.

*Kết luận: Xung quanh ta có rất nhiều cây cối. chúng có kích thước và hình dạng khác nhau. Mỗi cây thường có rễ, thân, lá, hoa, quả.

- QS tranh SGK kể tên các cây có trong sách?

c, Hoạt động 2: Làm việc cá nhân

- Hãy kể tên 1 số cây khác mà em biết.

*Mục tiêu: Biết vẽ và tô mầu 1 số cây.

*Cách tiến hành:

- Bước1: Giao việc: vẽ 1 cây mà em quan sát được.

- Bước 2: HS thực hành theo yêu cầu của GV

- Bước 3: Trưng bày.

- Nhận xét

- Nêu đặc điểm giống và khác nhau của cây cối?

- Nêu ích lợi của cây cối?

4. Củng cố, dặn dò:

- GV yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ.

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn dò học sinh học bài cũ và chuẩn bị bài mới.

 

docx 3 trang trinhqn92 14650
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên xã hội Lớp 3 - Bài 40: Thực vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
BÀI: THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
 - Biết được cây đều có rễ, thân, lá, hoa, quả.
 - Nhận ra sự đa dạng và phong phú của thực vật
2.Kĩ năng: 
 Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ được thân, rễ, lá, hoa, quả của một số cây.
3.Thái độ: 
 Giáo dục HS yêu thích thiên nhiên, biết chăm sóc và bảo vệ cây cối.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
GV:Hình trong sách trang 76,77 các cây ở sân trường.
HS: SGK
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 phút
2 phút
1 phút
15 phút
13 phút
2 phút
1.Ổn định lớp:
 Kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Kể tên các bài đã học về chủ đề xã hội?
- Nhận xét
3.Bài mới:
a, Giới thiệu bài:
GV giới thiệu, nêu mục tiêu bài học, ghi đầu bài lên bảng.
b,Hoạt động 1: Quan sát theo nhóm ngoài trời
*Mục tiêu: Nêu được những điểm giống và khác nhau của cây cối xung quanh.
Nhận ra sự đa dạng của thực vật trong tự nhiên.
*Cách tiến hành:
- Bước 1: Tổ chức, hướng dẫn.
+ Chia nhóm
+ Giao việc
- Bước 2: QS theo nhóm ngoài trời.
- Bước 3: Các nhóm báo cáo kết quả
- Nhận xét, bổ xung.
*Kết luận: Xung quanh ta có rất nhiều cây cối. chúng có kích thước và hình dạng khác nhau. Mỗi cây thường có rễ, thân, lá, hoa, quả.
- QS tranh SGK kể tên các cây có trong sách?
c, Hoạt động 2: Làm việc cá nhân
- Hãy kể tên 1 số cây khác mà em biết.
*Mục tiêu: Biết vẽ và tô mầu 1 số cây.
*Cách tiến hành:
- Bước1: Giao việc: vẽ 1 cây mà em quan sát được.
- Bước 2: HS thực hành theo yêu cầu của GV
- Bước 3: Trưng bày.
- Nhận xét
- Nêu đặc điểm giống và khác nhau của cây cối?
- Nêu ích lợi của cây cối?
4. Củng cố, dặn dò: 
- GV yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò học sinh học bài cũ và chuẩn bị bài mới.
- Học sinh nêu.
- Nhận xét, bổ xung
- Lắng nghe, nhắc lại đầu bài
- Ghi đầu bài vào vở
- Phân công nhóm trưởng.
- Lắng nghe.
- Các nhóm thực hành theo yêu cầu của GV
- Các nhóm báo cáo kết quả
- Nhận xét, bổ xung.
- Hình 1: Cây khế.
- Hình 2: Cây vạn tuế
- Hình 3: Cây kơ- nia.
- Hình 4: Cây lúa ruộng bậc thang
- Hình 5: Cây hoa hồng
- Hình 6: Cây súng.
- Kể tên những cây khác mà em biết
- Thực hành theo yêu cầu
- Trưng bày.
- Nhận xét
- HS nêu.
- HS chú ý lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tu_nhien_xa_hoi_lop_3_bai_40_thuc_vat.docx