Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt Lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo - Học kỳ I - Tuần 12, Chủ điểm: Cùng em sáng tạo - Bài 2: Cuốn sách em yêu: Nói và nghe

Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt Lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo - Học kỳ I - Tuần 12, Chủ điểm: Cùng em sáng tạo - Bài 2: Cuốn sách em yêu: Nói và nghe

1.Yêu cầu cần đạt:

* Năng lực chung:

Năng lực giao tiếp và hợp tác được hình thành qua hoạt động nhóm.

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua các hoạt động chính của bài học (khởi động, khám phá, luyện tập và vận dụng);

Năng lực tự chủ và tự học qua hoạt động học cá nhân, được trình bày và được thể hiện tích hợp trong các hoạt động và mục tiêu hoạt động.

* Năng lực đặc thù:

- HS chia sẻ được Phiếu đọc sách của mình

- Nói được về một đồ vật em thích.

* Phẩm chất: Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn be; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng, Mẫu chữ viết hoa.

- Học sinh: SGK.

 

docx 3 trang Đăng Hưng 24/06/2023 250
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt Lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo - Học kỳ I - Tuần 12, Chủ điểm: Cùng em sáng tạo - Bài 2: Cuốn sách em yêu: Nói và nghe", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Tiếng Việt
CHỦ ĐIỂM: CÙNG EM SÁNG TẠO
BÀI 2. CUỐN SÁCH EM YÊU
NÓI VÀ NGHE
Thời gian thực hiện: ngày tháng năm .
1.Yêu cầu cần đạt:
* Năng lực chung: 
Năng lực giao tiếp và hợp tác được hình thành qua hoạt động nhóm.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua các hoạt động chính của bài học (khởi động, khám phá, luyện tập và vận dụng); 
Năng lực tự chủ và tự học qua hoạt động học cá nhân, được trình bày và được thể hiện tích hợp trong các hoạt động và mục tiêu hoạt động. 
* Năng lực đặc thù: 
- HS chia sẻ được Phiếu đọc sách của mình
- Nói được về một đồ vật em thích.
* Phẩm chất: Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn be; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.
2. Đồ dùng dạy học: 
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng, Mẫu chữ viết hoa.
- Học sinh: SGK.
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
* Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
* Cách tiến hành: 
- GV cho HS bắt bài hát 
- GV ghi bảng tên bài 
- HS hát
- HS nhắc lại tên bài.
2. Khám phá và luyện tập: 
* Hoạt động 1: Nhận xét và nói về Phiếu đọc sách em thích
* Mục tiêu: HS có thể nhận xét và nói được Phiếu đọc sách mình thích
* Cách tiến hành
- Gọi HS đọc yêu cầu bài trang 94
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi
- GV yêu cầu HS chia sẻ trong nhóm một Phiếu đọc sách của mình và viết nhận xét bằng một từ vào mẫu giấy nhỏ đã được trang trí sau đó dán vào phiếu đọc sách của nhóm
 - Gọi HS chia sẻ trước lớp theo gợi ý:
+ Em thích Phiếu đọc sách của bạn nào?
+ Điều gì trong Phiếu đọc sách khiến em thích?
+ Em học được điều gì từ cách viết và trang trí Phiếu đọc sách của bạn?
- GV nhận xét, khen ngợi 
- HS đọc yêu cầu bài 
- HS lắng nghe và thực hiện
- HS chia sẻ: ý nghã, thú vị, bổ ích
- HS lắng nghe
* Hoạt động 2: Nói và nghe
* Mục tiêu: HS có thể nói được về một đồ vật em thích.
* Cách tiến hành:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- GV chia lớp thành nhóm đôi để thực hiện yêu cầu bài tập
- Cho HS tìm ý cho bài nói dựa vào câu hỉ tìm ý
- Cho HS viết từ khóa hoặc vẽ hình đơn giãn vào sơ đồ tư duy theo gợi ý:
+ Đồ vật em thích là gì?
+ Đồ vật có hình dáng, cấu tạo thế nào?
+ Đồ vật này giúp ích gì cho em và mọi người?
- GV mời đại diện 2-3 nhóm trình bày trước lớp. 
- GV nhận xét, khen ngợi nhóm thực hiện tốt.
- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS trả lời: 
- HS lắng nghe
3.Hoạt động nối tiếp: 
* Mục tiêu: Khắc sâu nội dung bài học 
* Cách tiến hành: 
- Hôm nay em học được những gì? 
- Nhận xét, đánh giá.
- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
- HS nêu
- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 
 .. ..

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_tieng_viet_lop_3_sach_chan_troi_sang_tao_ho.docx