Phiếu bài tập cuối tuần Toán Lớp 3 - Tuần 22 (Có đáp án)

Phiếu bài tập cuối tuần Toán Lớp 3 - Tuần 22 (Có đáp án)

1. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

- Hình tròn: Tâm, đường kính và bán kính.

+ Tâm là trung điểm của đường kính.

+ Đường kính luôn gấp hai lần bán kính

- Cách dùng compa để vẽ hình tròn.

Ví dụ:

- Hình tròn tâm O, bán kính OM, đường kính AB.

- Tâm O là trung điểm của đường kính AB.

- Độ dài đường kính AB gấp hai lần độ dài bán kính OM

2. Nhân số có 4 chữ số với số có 1chữ số

 - Ta nhân lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị.

- Nếu kết quả có giá trị lớn hơn hoặc bằng 10 thì nhớ số chục lên hàng kế tiếp, chỉ viết chữ số hàng đơn vị.

 

docx 8 trang Đăng Hưng 23/06/2023 250
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập cuối tuần Toán Lớp 3 - Tuần 22 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIẾU CUỐI TUẦN 22- LỚP 3
Kiến thức cần nhớ
 Họ và tên: ..Lớp 
1. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.
- Hình tròn: Tâm, đường kính và bán kính.
+ Tâm là trung điểm của đường kính.
+ Đường kính luôn gấp hai lần bán kính
- Cách dùng compa để vẽ hình tròn.
Ví dụ:
- Hình tròn tâm O, bán kính OM, đường kính AB.
- Tâm O là trung điểm của đường kính AB.
- Độ dài đường kính AB gấp hai lần độ dài bán kính OM
2. Nhân số có 4 chữ số với số có 1chữ số
 - Ta nhân lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị.
- Nếu kết quả có giá trị lớn hơn hoặc bằng 10 thì nhớ số chục lên hàng kế tiếp, chỉ viết chữ số hàng đơn vị.
Ví dụ:
. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
. 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
. 2 nhân 0 bằng 0, viết 0.
. 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
Vậy: 1034 2 = 2068
* 3 nhân 5 bằng 15,viết 5, nhớ 1. 
*3 nhân 2 bằng 6,thêm 1 bằng 7, viết 7.
* 3 nhân 1 bằng 3, viết 3 
* 3 nhân 2 bằng 6, viết 6.
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bài 1 Đặt tính rồi tính
4185 + 3674
 ..
 ..
 .
6325 + 2139
3329 – 1678
6605 – 3479
2345 × 2
1602 × 5
324 : 3
515 : 5
 1504 × 2 2217 × 4 1016 × 5 2381× 3 
 .. .. . . .
 .. .. . .. ..
 .. .. 
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Số bị chia
864
Số chia
4
3
5
6
Thương
3052
1310
1401
Số đã cho
796
1237
1098
1159
Gấp 7 lần
Thêm 7 đơn vị
2000 x 2
Bài 3: Nối mỗi kết quả với phép tính của kết quả đó:
4000 x 2
3000 x 2
4000
6000
8000
9000
2000 x 3
3000 x 3 
2000 x 4
Bài 4: Tìm a	
a × 6 + a = 420
 .
720 : ( a × 3 + a × 5) = 2 × 3
 ..
 ...
Bài 5: Có 4 xe chở hàng, mỗi xe đều chở được 2045 kg gạo. Người ta đã dỡ xuống 4927kg. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu kg gạo?
Bài giải
Bài 6: Một xe lửa đi trong 4 giờ được 160km. Hỏi:
Xe lửa đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu km?
Xe lửa đó đi trong 2 giờ 30 phút được bao nhiêu km?
 Bài giải
Bài 7: Hiện nay, tuổi con bằng 16 tuổi mẹ và bằng 17 tuổi bố, mẹ kém bố 5 tuổi. Hỏi khi sinh người con đó thì mẹ bao nhiêu tuổi, bố bao nhiêu tuổi?
Bài giải
Bài 8: Ngày thứ bẩy của tháng tư là ngày mùng 4. Hỏi tháng đó có mấy ngày thứ bẩy? Là những ngày nào?
Bài giải
Bài 9: Nếu ngày 25 tháng 4 là chủ nhật thì ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là: .
Bài 10: Nếu ngày cuối thàng tám là ngày thứ bẩy thì tháng đó có mấy ngày thứ bẩy? Đó là những ngày nào?
Bài giải
Bài 11: Vẽ hình tròn tâm I, bán kính 2cm
Vẽ đường kính AB, vẽ bán kính MI sao cho MI vuông góc với AB. Hỏi có mấy góc vuông? là những góc nào?
Bài 12: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Trong hình bên có:
∙
O
D
C
Các bán kính là: OA, OB, OC, OD.
I
Các bán kính là: OA, OB, OC, OD, IC, ID.
B
Các đường kính là: AB, AM, CD.
M
Các đường kính là: AB, CD 
Bài 13: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Trong một hình tròn, đường kính bằng bán kính
Trong một hình tròn, bán kính bằng đường kính
Các bán kính trong một hình tròn có độ dài bằng nhau
Bài 14: Hãy vẽ hình tròn có:
Tâm O, bán kính 2 cm. b) Tâm I, đường kính 4cm.
Bài 15: Xem lịch năm nay rồi viết tiếp vào chỗ chấm:
Ngày 8 tháng 3 là thứ Ngày 30 tháng 4 là thứ .
Ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là thứ ..
Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là thứ 
Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ 
Sinh nhật em là ngày . tháng ., hôm đó là thứ ..
Bài 16: Một hình tròn có bán kính là 20m 70cm. Hỏi đường kính của hình tròn đó là bao nhiêu xăng-ti-mét?
Bài giải
Bài 17: Để xây phòng học người dự tính cần mua 7500 viên gạch thì đủ . Lần thứ nhất mua 2500 viên gạch , lần thứ hai mua 2500 viên . Hỏi cần mua tiếp bao nhiêu viên gạch nữa thì đủ xây ? ( giải bằng 2 cách ) 
Bài giải
Bài 18: Tính nhanh .
a . 645 + 372 – 145 + 128 = b. 25 x 19 x4 x3 = 
ĐÁP ÁN TUẦN 22 
Bài1: Đặt tính rồi tính
4185 + 3674
7859
6325 + 2139
8464
3329 – 1678
1651
6605 – 3479
3126
2345 × 2 = 4690
1602 × 5 = 8010
324 : 3 = 108
515 : 5 = 103
 1504 × 2 = 3008 2217 × 4 = 8868 1016 × 5 = 5080 2381× 3 = 7143 
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Số bị chia
864
9156
6550
8406
Số chia
4
3
5
6
Thương
216
3052
1310
1401
a)
Số đã cho
796
1237
1098
1159
Gấp 7 lần
5383
8624
7686
8113
Thêm 7 đơn vị
803
1244
1105
1166
b)
Bài 3: Nối mỗi kết quả với phép tính của kết quả đó:
4000 x 2
3000 x 2
2000 x 2
4000
6000
8000
9000
3000 x 3 
2000 x 4
2000 x 3
Bài 4: Tìm a	
a × 6 + a = 420
a x ( 6 + 1 ) = 420
a x 7 =420
a = 420 : 7
a = 60
720 : ( a × 3 + a × 5) = 2 × 3
720 : a x ( 3 + 5 ) = 6
720 : a x 8 = 6
a x 8 = 720 : 6
a x 8 = 120
a = 120 : 8
a = 15
Bài 5: 
4 xe chở hàng đó chở được tất cả số ki-lô-gam gạo là: 2045 kg × 4=8180 (kg)
Số kg gạo còn lai trên xe là: 8180 – 4927kg = 3253kg
Bài 6
Xe lửa đó đi trong 3 giờ được số ki-lô-mét là: 160 km: 4 = 40 (km)
Xe lửa đó đi trong 3 giờ được số ki-lô-mét là: 40 x 3 = 120 (km)
30 phút = 12 giờ.
Trong nửa giờ ô tô đi được số ki – lô- mét là: 40 : 2 = 20 (km)
Trong 2 giờ o tô đi được số ki – lô – mét là : 40 x 2 = 80 (km)
Trong 2 giờ 30 phút ô tô đi được số ki – lô – mét là: 
80 + 20 = 100 (km)
Bài 7: Tuổi con bằng 16 tuổi mẹ nên tuổi mẹ gấp tuổi con 6 lần.
Tuổi con bằng 17 tuổi bố nên tuổi bố gấp tuổi con 7 lần.
Tuổi bố hơn tuổi mẹ số lần tuổi con là: 7 – 6 = 1 (lần)
Mà bố hơn mẹ 5 tuổi nên tuổi con là: 5 : 1 = 5 (tuổi)
Tuổi mẹ là: 5 x 6 = 36 ( tuổi)
Khi sinh con thì mẹ có số tuổi là: 36 – 5 = 31 (tuổi)
Khi sinh con thì bố có số tuổi là: 31 + 5 = 36 (tuổi)
Bài 8: Tháng tư có 4 ngày thứ bẩy là những ngày: mùng 4; 11; 18; 25.
Bài 9: Nếu ngày 25 tháng 4 là chủ nhật thì ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là thứ Bảy.
Bài 10: Tháng đó có 5 ngày thứ bẩy là những ngày 31; 24; 17; 10; 3.
Bài 13: S, Đ, Đ
Bài 16: Đổi: 20m 70cm = 270 cm
Đường kính của hình tròn đó là: 270 x 2 = 540 (cm)

Tài liệu đính kèm:

  • docxphieu_bai_tap_cuoi_tuan_toan_lop_3_tuan_22_co_dap_an.docx