Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Hình chữ nhật có chiều dài là 7cm, chiều rộng 4cm thì chu vi của hình chữ nhật là:

A. 11cm

B. 22cm

C. 28cm

D. 22cm2

Câu 2. 13m5dm = dm

A. 1305dm

B. 135dm

C. 1350dm

D. 1035dm

Câu 3. May 2 bộ quần áo hết 8 mét vải. Hỏi có 16 mét vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo?

A. 2 bộ

B. 3 bộ

C. 4 bộ

D. 6 bộ

 

doc 3 trang thanhloc80 3171
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Hình chữ nhật có chiều dài là 7cm, chiều rộng 4cm thì chu vi của hình chữ nhật là:
11cm 
22cm
28cm
22cm2 
Câu 2. 13m5dm =	dm
1305dm	
135dm	
1350dm	
D. 1035dm
Câu 3. May 2 bộ quần áo hết 8 mét vải. Hỏi có 16 mét vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo?
2 bộ	
3 bộ	
4 bộ	
6 bộ 
Câu 4. Một hình tròn có bán kính bằng 5cm thì đường kính của nó bằng:
5cm	
10cm	
8cm	
15cm 
Câu 5. Kết quả của phép tính 3 x 1402 là:
4035	
4206	
4006	
D. 4208
Câu 6. Tính cạnh của hình vuông có chu vi là 1024m
1006m	
1003m	
2048m	
256m 
PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Tìm y biết:
a, y x 2 + 7 = 98125	
b) y : 9 = 310
Câu 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
23567 + 33690	 b) 84967 – 2356	
c) 1041 x 8	 d) 24728 : 2
Câu 3. (2,5 điểm) Nhà Hùng thu hoạch được 954kg nhãn, đã bán đi 1/3 số nhãn đó. Hỏi nhà Hùng còn lại bao nhiêu ki – lô – gam nhãn
Câu 4. (0,5 điểm) Tính nhanh:
(140 – 20 x 7) : (45 + 12 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10).

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_2_lop_3_mon_toan_de_1.doc