Khảo sát chất lượng học sinh lớp 3 môn Tiếng Việt

Khảo sát chất lượng học sinh lớp 3 môn Tiếng Việt

Phần I. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng (4điểm)

Chim Vàng Anh

 Một buổi sớm mùa hè rực rỡ, trên cành cây vải cao nhất vượt lên giữa bầu trời xanh thẳm, có một đàn Vàng Anh con đậu. Đàn chim sắc lông chưa óng ánh vì chưa trải qua nắng gió. Đàn chim tung cánh bay chuyền theo chim bố, chim mẹ, từ cây này sang cây khác. Chúng chuyền lên ngọn bạch đàn cao nhất như muốn từ đó nhìn bao quát xóm làng. Bỗng đâu một đàn Vàng Anh khác không biết từ nơi nào đến bay ngang qua. Tức thì đàn chim con tung cánh bay nhập vào thành một đàn lớn.

 ( Theo Hồ Phương )

 Câu 1m1: Chim Vàng Anh con đậu trên cây vào mùa nào?

 A. Mùa đông B. Mùa xuân C. Mùa hè D. Mùa thu

 Câu 2m1: Vì sao lông của đàn chim chưa óng ánh?

 A. Chưa trải qua mưa B. Chưa trải qua nắng

 C. Chưa trải qua gió D. Chưa trải qua nắng gió

 Câu 3m1: Chúng đậu trên ngọn cây cao nhất để làm gì?

 A. Để kiếm mồi B. Để tập hót

 C. Để nhìn bao quát xóm làng D. Để vui chơi

 

doc 6 trang thanhloc80 16010
Bạn đang xem tài liệu "Khảo sát chất lượng học sinh lớp 3 môn Tiếng Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mã số: 01
NAM ĐỊNH
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 3 
Năm học 2017 - 2018
Bài khảo sát số 1
Chữ kí cán bộ khảo sát
Trường Tiểu học: .. ..
Số phách
Lớp: .
Họ và tên: . 
Số báo danh: . 
Mã số: 01
BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 3
Năm học 2017 - 2018
Bài khảo sát số 1 (Thời gian làm bài : 60 phút)
Điểm
Giám khảo
Số phách
Bằng số
Bằng chữ
 .
 .
Phần I. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng (4điểm)
Chim Vàng Anh
 Một buổi sớm mùa hè rực rỡ, trên cành cây vải cao nhất vượt lên giữa bầu trời xanh thẳm, có một đàn Vàng Anh con đậu. Đàn chim sắc lông chưa óng ánh vì chưa trải qua nắng gió. Đàn chim tung cánh bay chuyền theo chim bố, chim mẹ, từ cây này sang cây khác. Chúng chuyền lên ngọn bạch đàn cao nhất như muốn từ đó nhìn bao quát xóm làng. Bỗng đâu một đàn Vàng Anh khác không biết từ nơi nào đến bay ngang qua. Tức thì đàn chim con tung cánh bay nhập vào thành một đàn lớn.
 ( Theo Hồ Phương )
 Câu 1m1: Chim Vàng Anh con đậu trên cây vào mùa nào? 
 A. Mùa đông B. Mùa xuân C. Mùa hè D. Mùa thu
 Câu 2m1: Vì sao lông của đàn chim chưa óng ánh? 
 A. Chưa trải qua mưa B. Chưa trải qua nắng
 C. Chưa trải qua gió D. Chưa trải qua nắng gió
 Câu 3m1: Chúng đậu trên ngọn cây cao nhất để làm gì?
 A. Để kiếm mồi B. Để tập hót
 C. Để nhìn bao quát xóm làng D. Để vui chơi
 Câu 4 m2: Câu nào sau đây có sử dụng biện pháp nhân hoá?
 A. Chú chim Vàng Anh đang đậu B. Con chim Vàng Anh đang bay
 C. Cả A, D đều đúng D. Chim Vàng Anh đang nhảy múa
 Câu 5 m2:Từ “ chúng” trong đoạn văn trên chỉ sự vật nào?
 A. Cành cây vải B. Đàn chim
 C. Buổi sáng mùa hè D.Nắng gió, xóm làng
 Câu 6 m2: Câu văn “Đàn chim tung cánh bay chuyền theo chim bố, chim mẹ.” thuộc mẫu câu nào? 
 A. Ai là gì? B. Ai thế nào? C. Ai làm gì?
Câu 7m2: Từ nào sau đây có thể thay thế cho từ “tức thì” trong câu: “Tức thì đàn chim con tung cánh bay nhập vào thành một đàn lớn”?
 A.Tức tối B.Tức giận
 C.Tức bực D. Lập tức
 Câu 8 m2: Bộ phận được gạch chân trong câu sau trả lời cho câu hỏi nào ?:
 “Trên cành cây vải cao nhất có một đàn Vàng Anh con đậu”
 A.Vì sao ? B. Khi nào ?
 C. Ở đâu ? D. Để làm gì ?
Phần II. Thực hiện theo yêu cầu của mỗi câu hỏi, bài tập rồi viết câu trả lời hoặc đáp án đúng vào chỗ trống ( ) (6 điểm)
Câu 9m1: Kể tên 5 loài chim mà em biết ? 
 Năm loài chim em biết là:
Câu 10 m2: Tìm một câu thành ngữ, tục ngữ hoặc ca dao nói về những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam ? 
 Câu thành ngữ, tục ngữ hoặc ca dao đó là: 
Câu 11 m3: Viết tên 5 bạn trong tổ mà em yêu quý nhất theo thứ tự trong bảng chữ cái ? 
Câu 12 m3: Em hãy đặt một câu có sử dụng hình ảnh so sánh nói về mẹ hoặc cô giáo của em ? 
Câu 13 m2: Chọn tiếng chứa s hoặc x điền vào chỗ chấm: 
 A ...mù B. hãi 
 C. giả D cốt
Câu 14 m3: Ghi vào chỗ chấm các từ có nghĩa sau: 
 A. Người thi đấu thể thao: 
 B. Các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỉ niệm một sự kiện có ý nghĩa: 
Câu 15 m3: Điền các số 1; 2; 3; 4; 5 vào ô trống cho đúng với diễn biến của cuộc họp lớp ?
 Nêu mục đích cuộc họp 
 Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó
 Nêu cách giải quyết
 Nêu tình hình của lớp
 Giao việc cho mọi người
Câu 16 m2: Loại văn bản có đặc điểm viết theo mẫu để trình bày, đề đạt nguyện vọng gọi là.................................................................................................................... 
Câu 17 m3: Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi “ Làm gì ?” trong câu sau? 
 Đàn chim tung cánh bay chuyền theo chim bố, chim mẹ, từ cây này sang cây khác.
Trả lời:
Câu 18 m3, m4: Em hãy chọn một trong hai đề bài sau: 
 Đề bài 1: Hãy viết đoạn văn ( khoảng 5 - 6 câu) kể về một cảnh đẹp của quê hương em. Đề bài 2: Ở nhà, em đã làm được một số việc để giúp đỡ gia đình. Hãy viết đoạn văn
 ( khoảng 5 - 6 câu) kể về một việc mà em đã làm.
Bài làm
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI SỐ 1 
Câu số
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Đáp án
C
D
C
C
B
C
D
C
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 9: 0,5 đ
 Câu 10: 0,5đ
Uống nước nhớ nguồn
Lá lành đùm lá rách
Chung lưng đấu sức
- Tôn sư trọng đạo
........................................
Câu 11: 0,5 đ. 
Câu 12: 0,5 đ
Câu 13: Sai một hoặc hai chỗ trừ 0,25đ; sai 3 chỗ không cho điểm
 A Sương mù B.Sợ hãi 
 C. Sứ giả D. Xương cốt
Câu 14: Mỗi ý 0,25đ
A. Vận động viên
 B. Lễ 
Câu 15: Sai một hoặc hai chỗ trừ 0,25đ; sai 3 chỗ không cho điểm
1
 Nêu mục đích cuộc họp 
3
 Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó
4
 Nêu cách giải quyết
2
 Nêu tình hình của lớp
5
 Giao việc cho mọi người
Câu 16. Loại văn bản có đặc điểm viết theo mẫu để trình bày, đề đạt nguyện vọng gọi là đơn ( 0,5 đ)
Câu 17: 0,5 đ
 tung cánh bay chuyền theo chim bố, chim mẹ, từ cây này sang cây khác.
Câu 18: (1,5 điểm)
- Viết đúng thể thức đoạn văn , cấu trúc đủ 3 phần: 0,25 đ
- Viết đủ số câu, đúng yêu cầu của đề, trình bày sạch đẹp, lời văn lưu loát, câu văn ngắn gọn. ( 0,75 đ)
 + Với đề 1: Nêu được đó là cảnh gì, những nét đẹp tiêu biểu của cảnh 
 +Với đề 2: Nêu được tên công việc, HS làm công việc đó thế nào.
- Bài viết sáng tạo, có nhiều hình ảnh sinh động, đặc sắc, thể hiện được tình cảm của người viết (0,5đ)
Họ tên người biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà ( Hải Hậu)
SĐT: 0945118316 
Gmail: nguyenthithuha7227@gmai.com

Tài liệu đính kèm:

  • dockhao_sat_chat_luong_hoc_sinh_lop_3_mon_tieng_viet.doc