Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 - Tuần 6

Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 - Tuần 6

- Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Nghe nói chuyện về an toàn giao thông

- Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Tìm hiểu những việc làm để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Xác định những việc làm để đảm bảo an toàn trong ăn uống

- Tiết 3: Sinh hoạt lớp: Nghe hướng dẫn sưu tầm tranh hoặc ảnh về vệ sinh an toàn thực phẩm.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Phẩm chất:

- Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong lao động, nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt và học tập

- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện với các bạn.

2. Năng lực:

*Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

 

docx 7 trang Đăng Hưng 24/06/2023 310
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 - Tuần 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 1. EM VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THÂN YÊU 
Tuần: 6 Nghe nói chuyện về an toàn giao thông Ngày soạn: 
Tiết: 1 	 	 	Ngày dạy: 
- Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Nghe nói chuyện về an toàn giao thông
- Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
Tìm hiểu những việc làm để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Xác định những việc làm để đảm bảo an toàn trong ăn uống
- Tiết 3: Sinh hoạt lớp: Nghe hướng dẫn sưu tầm tranh hoặc ảnh về vệ sinh an toàn thực phẩm.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong lao động, nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt và học tập
- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện với các bạn.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực đặc thù: 
- Tham gia được cốc hoạt động của trường, lớp về an toàn giao thông.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
– SGK Hoạt động trải nghiệm 3;SGV Hoạt động trải nghiệm 3
2. Đối với học sinh
- SGK Hoạt động trải nghiệm 3
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tuần 6- Tiết 1: Nghe nói chuyện về an toàn giao thông
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Gv tổ chức cho hs tham gia nghe nói chuyện về an toàn giao thông theo kế hoạch của nhà trường.
GV nhắc HS chuẩn bị sẵn câu chuyện về tham gia giao thông an toàn để chia sẻ vởi các bạn khi được mời tham gia.
GV có thể tổ chức cho HS toàn trường chơi trò chơi “Đèn xanh - đèn đỏ - đèn vàng’’ để giáo dục về tham gia giao thông an toàn theo tín hiệu đèn giao thông.
Gv nhận xét tuyên dương.
- HS nghe nói chuyện về an toàn giao thông 
- HS ngồi vào vị trí của lớp, giữ trật tự, lắng nghe.
- HS về chia sẻ với người thân về tham gia giao thông an toàn. 
Hs tham gia gia trò chơi đèn xanh đèn đỏ đèn vàng
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 
Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 1. EM VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THÂN YÊU 
Tuần: 6 Nghe nói chuyện về an toàn giao thông Ngày soạn: 
Tiết: 2 	 	 	Ngày dạy: 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong lao động, nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt và học tập
- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện với các bạn.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Nói lời phù hợp khi giao tiếp với bạn 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực đặc thù: 
- Tìm hiểu những việc làm để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 
- Xác định những việc làm để đảm bảo an toàn trong ăn uống
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Thiết bị dành cho giáo viên: 
 - Bảng phụ, giấy A1, bút dạ;
2. Thiết bị dành cho học sinh
- Giấy bìa màu, bút chì; bút màu, thước kẻ; hồ dán 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: Tìm hiểu những việc làm để thực hiện vệ sinh an toàn thực phấm
Mục tiêu: 
- Tìm hiểu những việc làm để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ 1 của hoạt động 3 trong sgk
GV chia lớp thành nhóm 4 HS và phát cho mỗi nhóm một tờ giấy AI có hàng chữ Sử dụng thực phẩm an toàn , băng dính giấy và bút dạ.
GV yêu cầu các nhóm cách thực hiện chia tờ giấy AI thành 2 cột, một cột ghi “Nên”, một cột ghi “Không nên”.
GV yêu cầu các nhóm trao đổi để đưa ra những cách lựa chọn thực phẩm đảm bào vệ sinh an toàn, sau đó ghi các ý vào cột “Nên” và “Không nên”. GV nhắc HS có thể tham khảo gợi ý ở hình minh hoạ trong SGK trang 19, 20.
GV tổng hợp lại các ý kiến và kết luận về cách lựa chọn thực phẩm để đảm bảo vệ sinh an toàn.
Hoạt động 2: Xác định những việc làm đó đảm bảo an toàn trong ăn uống
Mục tiêu: Xác định những việc làm để đảm bảo an toàn trong ăn uống.
Cách tiến hành:
GV yêu cầu từng HS đọc thầm nhiệm vụ của hoạt động 4 trong SGK Hoạt động trải nghiệm 3 trang 21.
GV chia lóp thành nhóm 6 HS và phát cho mỗi nhóm giấy AI bút yêu cầu các nhóm thảo luận về những việc làm để đảm bảo an toàn trong ăn uống.
GV tổ chức cho các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận bằng cách trao đổi sản phẩm với nhóm bạn, đọc và bổ sung cho nhóm bạn những ý kiến (nếu có).
GV mời đại diện 1 - 2 nhóm trình bày kết quả thảo luận về những việc làm để đảm bảo an toàn trong ăn uổng và đặt câu hỏi: Các em đã thực hiện được những việc làm nào để đảm bảo an toàn trong ăn uống?
GV mời HS trả lời câu hỏi và đánh dấu lên sản phẩm của các nhóm, sau đó nhắc nhở các em chủ ý thực hiện những việc làm để đảm bảo an toàn trong ăn uống.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động: Hiểu những việc làm để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Những Việc Làm Để Đảm Bảo An toàn trong ăn uống.
- HS đọc và nắm rõ yêu cầu của GV
- HS hoạt động nhóm
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình và mời một số nhóm bổ sung.
- HS lắng nghe nhận xét.
Tranh 2: bát đũa sạch sẽ được sắp xếp gọn gàng.
Tranh 3: dao thớt được rửa sạch và để vào giá phơi khô.
Tranh 4: sử dụng nguồn nước mảy để nấu ăn.
Tranh 5: sử dụng nguồn nước giếng để rửa rau.
- HS đọc và nắm rõ yêu cầu của GV
- HS hoạt động nhóm
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình và mời một số nhóm bổ sung.
- HS lắng nghe nhận xét.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 
Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 1. EM VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THÂN YÊU 
Tuần: 6 Nghe nói chuyện về an toàn giao thông Ngày soạn: 
Tiết: 3 	 	 	Ngày dạy: 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong lao động, nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt và học tập
- Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện với các bạn.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Nói lời phù hợp khi giao tiếp với bạn 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực đặc thù: 
 Nghe hướng dẫn sưu tầm tranh hoặc ảnh về vệ sinh an toàn thực phẩm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Thiết bị dành cho giáo viên: 
 - Bảng phụ, giấy A4;
2. Thiết bị dành cho học sinh
- Sgk, bút dạ
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Nghe hướng dẫn sưu tầm tranh hoặc ảnh về vệ sinh an toàn thực phẩm theo câu hỏi gợi ý:
+ Em hãy nêu những việc làm để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm và những việc làm đảm bảo an toàn trong ăn uống đã được tìm hiểu ở các tuần trước trong chủ đề “An toàn trong cuộc sống".
+ Theo em có thể sưu tầm tranh ảnh về vệ sing an toàn thực phẩm ở đâu?
- Gv tổ chức học sinh thảo luận nhóm đôi
- GV tổng hợp lại các ỷ kiến và gợi ý cho HS về nhà tìm kiếm trên sách, báo, tạp chí, các trang mạng trên Internet,... những hình ảnh về vệ sinh an toàn thực phẩm, sau đó cắt để tiết sau mang đến lớp.
- GV chiếu cho HS xem một số hình ảnh về vệ sinh an toàn thực phẩm để hs hình dung ra nội dung cần sưu tầm.
- GV yêu cầu mỗi hs tìm được ít nhất 2 bức tranh hoặc ảnh về vệ sinh an toàn thực phẩm.
GV tổng kết hoạt động.
- HS lắng nghe GV trình bày
Học sinh nêu câu hỏi thảo luận
- HS hoạt động nhóm đôi 
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình và mời một số nhóm bổ sung.
- HS lắng nghe nhận xét.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_hoat_dong_trai_nghiem_lop_3_tuan_6.docx