Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 - Tuần 30

Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 - Tuần 30

- Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia “Ngày hội đọc sách”

- Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

 + Vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em.

 + Triển lãm tranh vẽ tuyên truyền bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên.

- Tiết 3: Sinh hoạt lớp: Hưởng ứng Ngày Trái Đất

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Phẩm chất:

- Phẩm chất yêu nước: Thể hiện trong việc thực hiện được các hoạt động để phòng chống ô nhiễm môi trường phù hợp với lứa tuổi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Tuyên truyền với bạn bè, người thân về việc bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em.

2. Năng lực:

*Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, chia sẻ để thực hiện các nhiệm vụ học tập

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

*Năng lực đặc thù:

- Tham gia được các hoạt động chung của trường, lớp

- Nhận diện hình ảnh thân thiện, vui vẻ của bản thân.

 

docx 7 trang Đăng Hưng 24/06/2023 420
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm Lớp 3 - Tuần 30", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 8: CUỘC SỐNG XANH
Tuần: 30 	Ngày soạn: 
Tiết: 1 	 	 	Ngày dạy: 
- Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia “Ngày hội đọc sách”
- Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
 + Vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em.
 + Triển lãm tranh vẽ tuyên truyền bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên.
- Tiết 3: Sinh hoạt lớp: Hưởng ứng Ngày Trái Đất
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Thể hiện trong việc thực hiện được các hoạt động để phòng chống ô nhiễm môi trường phù hợp với lứa tuổi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Tuyên truyền với bạn bè, người thân về việc bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, chia sẻ để thực hiện các nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực đặc thù: 
- Tham gia được các hoạt động chung của trường, lớp
- Nhận diện hình ảnh thân thiện, vui vẻ của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
– SGK Hoạt động trải nghiệm 3;SGV Hoạt động trải nghiệm 3
– Bảng phụ hoặc giấy A3, giấy A4 
2. Đối với học sinh
- SGK Hoạt động trải nghiệm 3, bút chì, bút màu, thước kẻ, 
- Cuối mỗi tiết hoạt động, GV nên nhắc nhở lại những điều HS cần chuẩn bị cho tiết hoạt động sau.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TUẨN 1 – TIẾT 1: THAM GIA “NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH”
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- GV tổ chức cho HS tham gia “Ngày hội đọc sách” theo kế hoạch của nhà trường.
- GV nhắc nhở HS giữ trật tự, tập trung chú ý và tìm đọc một cuốn sách về môi trường.
- GV cho HS chia sẻ với bạn ý tưởng của mình về các hoạt động bảo vệ môi trường sau khi đọc sách.
- HS tham gia “Ngày hội đọc sách”
- HS ngồi vào vị trí của lớp, giữ trật tự, lắng nghe tìm đọc một cuốn sách về môi trường.
- HS về chia sẻ với bạn ý tưởng của mình về các hoạt động bảo vệ môi trường sau khi đọc sách.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 8: CUỘC SỐNG XANH 
Tuần: 1 	Ngày soạn: 
Tiết: 2 	 	 	Ngày dạy: 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Thể hiện trong việc thực hiện được các hoạt động để phòng chống ô nhiễm môi trường phù hợp với lứa tuổi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Tuyên truyền với bạn bè, người thân về việc bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, chia sẻ để thực hiện các nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực đặc thù: 
- NL thích ứng với cuộc sống: Nhận diện được hình ảnh thân thiện vui vẻ của bản thân. Thể hiện sự khéo léo, cẩn thận khi vẽ tranh
 - NL thiết kế và tổ chức: Tham gia được các hoạt động chung của trường lớp 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Thiết bị dành cho giáo viên: 
 - Bảng phụ, giấy A3;
2. Thiết bị dành cho học sinh
- Bút chì; bút màu, 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: Vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em.
Mục tiêu: Tạo thông điệp muốn tuyên truyền đến mọi người.
Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS vẽ theo nhóm, mỗi nhóm vẽ vào khổ giấy A3.
-GV cho HS xác định thông điệp em muốn tuyên truyền tới mọi người, vẽ tranh thể hiện được thông điệp đó.
- Sau khi vẽ xong, GV cho HS ở các nhóm chia sẻ với các bạn.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động, chuyển tiếp sang hoạt động 2.
Hoạt động 2: Triển lãm tranh vẽ tuyên truyền bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên 
Mục tiêu: 
- Em xem tranh và biết những hành động bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên 
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS sắp xếp tranh vào khu vực trưng bày.
- GV yêu cầu HS xem tranh và gắn hoa vào bức tranh em thích nhất.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động thảo luận nhóm.
Hoạt động 3: Luyện tập – vận dụng
Mục tiêu: HS liên hệ với bản thân, chia sẻ việc làm của mình trước lớp.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4, chia sẻ những việc mình đã làm thể hiện sự bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên 
- GV tổ chức cho HS chia sẻ những việc mình đã làm thể hiện bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
- HS vẽ
-Giới thiệu với bạn bè, người thân về việc làm để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên ở địa phương được thể hiện trong bức tranh.
- HS sắp xếp
- HS xem tranh và gắn hoa
- HS lắng nghe nhận xét.
- HS hoạt động nhóm, chia sẻ cho nhau nghe
- HS xung phong chia sẻ trước lớp
- HS lắng nghe nhận xét.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 8: CUỘC SỐNG XANH
Tuần: 1 	Ngày soạn: 
Tiết: 3 	 	 	Ngày dạy: 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Thể hiện trong việc thực hiện được các hoạt động để phòng chống ô nhiễm môi trường phù hợp với lứa tuổi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Tuyên truyền với bạn bè, người thân về việc bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, chia sẻ để thực hiện các nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực đặc thù: 
- NL thích ứng với cuộc sống: Nhận diện được hình ảnh thân thiện vui vẻ của bản thân. Thể hiện sự khéo léo, cẩn thận khi vẽ tranh
 - NL thiết kế và tổ chức: Tham gia được các hoạt động chung của trường lớp 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Thiết bị dành cho giáo viên: 
 - Bảng phụ, giấy A3;
2. Thiết bị dành cho học sinh
- Bút chì; bút màu, 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- GV phổ biến cho cá lớp về ý nghĩa của Ngày Trái Đất.
- GV tổ chức cho HS biểu diễn văn nghệ về chủ đề bảo vệ môi trường.
-GV cho đội văn nghệ của lớp chuẩn bị biểu diễn văn nghệ về chủ đề bảo vệ môi trường như đã luyện tập trước đó.
- GV hỗ trợ HS trong quá trình chuẩn bị ra trước lớp biểu diễn và trở về chỗ ngồi của mình sau khi biểu diễn xong
- Sau khi biểu diễn xong, GV phát động đến HS làm kế hoạch nhỏ để góp phần bảo vệ môi trường (thu gom giấy vụn, vỏ chai, vỏ lon, )
- GV tổng kết hoạt động.
- HS lắng nghe GV trình bày
- Đội văn nghệ chuẩn bị biểu diễn
- Đội văn nghệ biểu diễn trước trường, cả lớp cổ vũ nhiệt tình.
-HS lắng nghe và thực hiện.
VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 
 ..

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_hoat_dong_trai_nghiem_lop_3_tuan_30.docx