Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 4

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 4

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng:

Câu 1. Số liền sau của 24099 là:

A. 24100

B. 24098

C. 24099

D. 25100

Câu 2. Số gồm 8 chục nghìn, 9 trăm, 3 nghìn, 2 chục và 7 đơn vị là:

A. 89327

B. 83927

C. 72386

D. 92783

Câu 3. 5m4cm = cm

A. 54

B. 504cm

C. 540

D. 5040

 

doc 3 trang thanhloc80 9780
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 4
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng:
Câu 1. Số liền sau của 24099 là:
24100	
24098	
24099	
D. 25100
Câu 2. Số gồm 8 chục nghìn, 9 trăm, 3 nghìn, 2 chục và 7 đơn vị là:
89327	
83927	
72386	
D. 92783
Câu 3. 5m4cm =	cm
54	
504cm	
540	
D. 5040
Câu 4. Kết quả của phép tính 2156 : 7 là:
380	
308	
38	
D. 3080
Câu 5. Lan có 50000 đồng. Mai có số tiền gấp 4 lần của Lan. Hỏi Mai có bao nhiêu tiền?
200000 đồng	
20000 đồng	
100000 đồng	
12500 đồng 
Câu 6. Hình bên có bao nhiêu góc không vuông
3 góc	
B. 4 góc
6 góc	
D. 8 góc
PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Tính giá trị biểu thức:
a) 289 + 126 x 3 + 126 x 7	b) (8346 – 329) x 5
Câu 2. (1 điểm) Tìm y biết:
a) y x 6 = 2418	b) y : 3 = 12389 – 9870
Câu 3. (2 điểm) Một người đi ô tô trong 2 giờ được 94km. Hỏi trong 7 giờ người đó đi được bao nhiêu ki – lô – mét?
Câu 4. (1,5 điểm) Một sợi dây dài 148dm được cắt thành 2 đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng 1/4 sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây?
Câu 5. (0,5 điểm) Tìm số có hai chữ số, nếu lấy 2 chữ số của số đo nhân với nhau được 42, biết rằng 1 chữ số là 6. Tìm số cần tìm.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_2_lop_3_mon_toan_de_4.doc