Bài giảng Toán khối 3 - Tiết 36: Luyện tập (trang 36)

Bài giảng Toán khối 3 - Tiết 36: Luyện tập (trang 36)

Bài 3 (SGK/tr.36)

Cô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi chia được bao nhiêu nhóm ?

Giải

Số nhóm chia được là:

 35 : 7 = 5 (nhóm)

 Đáp số: 5 nhóm.

 

ppt 12 trang thanhloc80 07/05/2021 9690
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán khối 3 - Tiết 36: Luyện tập (trang 36)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 36	 TOÁNLUYỆN TẬP(TRANG 36)KIỂM TRA BÀI CŨBẢNG CHIA 742 : 7 = 49 : 7 = 56 : 7 = 63 : 7 = 70 : 7 = 7 : 7 = 14 : 7 = 21 : 7 = 28 : 7 = 35 : 7 = 12345678910Hãy đọc thuộc lòng bảng chia 7.TIẾT 36	 TOÁNThứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2020LUYỆN TẬP(TRANG 44)Bài 1 (SGK/tr. 36) Tính nhẩm:a) 7 x 8 =	56 : 7 = 568 7 x 9 =63 : 7 = 639 7 x 6 =42 : 7 = 426 7 x 7 =49 : 7 = 497111213141516171819112111110Trò chơi: Giúp thỏ hái táo 70 : 7=10 28:7= 42: 6=7 63 : 7=9 14 : 7= 42: 7=6 30 : 6=5 35 : 5=7 35 : 7= 18 : 2= 27 : 3= 56 :7=452989111312161121418191715110111Bài 2 (SGK/tr. 36) Tính: 28	 7 4 28 0 35	 7 21	 7 14 7 42 7 42	 6 25 5 49 7 5 35 0 321 0 2 14 0 6 42 0 7 42 0 525 0 749 0GiảiSố nhóm chia được là:	35 : 7 = 5 (nhóm)	Đáp số: 5 nhóm. 7 học sinh: 35 học sinh:? nhóm1 nhómTóm tắtBài 3 (SGK/tr.36) Cô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi chia được bao nhiêu nhóm ?a)Bài 4 (SGK/tr.36) Tìm 1 số con mèo trong mỗi hình sau:7	Đếm tổng cộng trong hình a có 21 con mèo	Vậy 1 số con mèo trong hình a là:	21 : 7 = 3 (con).7Bài 4 (SGK/tr.36) Tìm 1 số con mèo trong mỗi hình sau:7	Đếm tổng cộng trong hình b có 14 con mèo	Vậy 1 số con mèo trong hình a là:	14 : 7 = 2 (con).7b)Học thuộc lòng bảng chia 7Giải bài tập 1, 2, 3, 4, (trang 44) Vở Bài tập Toán 3 (Tập 1).Dặn dòTẠM BIỆTCÁC EM

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_khoi_3_tiet_36_luyen_tap_trang_36.ppt