Phiếu bài tập cuối tuần Toán Lớp 3 - Tuần 17 (Có đáp án)

Phiếu bài tập cuối tuần Toán Lớp 3 - Tuần 17 (Có đáp án)

Tính giá trị của biểu thức

Hình chữ nhật. Hình vuông

1. Tính giá trị biểu thức

- Ghi nhớ quy tắc về thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức.

+ Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải

+ Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

+ Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

+ Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì cần thực hiện các phép tính trong ngoặc trước rồi thực hiện các phép tính ngoài ngoặc theo thứ tự nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

2. Hình chữ nhật

 

docx 7 trang Đăng Hưng 23/06/2023 320
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập cuối tuần Toán Lớp 3 - Tuần 17 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 17
Kiến thức cần nhớ
 Họ và tên: ..Lớp 
Tính giá trị của biểu thức
Hình chữ nhật. Hình vuông
1. Tính giá trị biểu thức 
- Ghi nhớ quy tắc về thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức.
+ Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải
+ Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
+ Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
+ Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì cần thực hiện các phép tính trong ngoặc trước rồi thực hiện các phép tính ngoài ngoặc theo thứ tự nhân, chia trước; cộng, trừ sau.
2. Hình chữ nhật
- Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông, có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau.
- Độ dài cạnh dài gọi là chiều dài, độ dài cạnh ngắn là chiều rộng.
3. Hình vuông
- Hình vuông: Là hình có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.
Ví dụ: 
Họ và tên: 
Lớp: 3 
 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN CUỐI TUẦN 17
 1. Bố làm việc từ 8 giờ sáng đến 16 giờ 30 phút. Hỏi bố làm việc trong bao nhiêu thời gian? 
8 tiếng b. 8 tiếng 30 phút c. 16 tiếng 30 phút
 2. Mỗi ngày em học bài ở nhà 30 phút. Hỏi 1 tuần em học bài ở nhà bao nhiêu thời gian?
 a. 200 phút b. 3 giờ 	 c. 3 giờ 30 phút
1
623
263
362
236
632
326
Nối: 1đ
508 : 2 < < 208 x 3
5
 1. Phép tính có kết quả nhỏ nhất là : 
 a. 5 x 8 b. 9 x 5 c. 6 x 7
 2. Phép tính có kết quả lớn nhất là:
 a. 4 x 7 b. 4 x 5 c. 6 x 2 
 3. 2dam2dm = dm
a. 202m	b. 22	c. 220
4. 5dam10dm = ..m
a. 60	b. 51	c. 510 
2
a. Tính hiệu của 92 và 54 rồi cộng với 28:
b. Tính tổng của 222 và tích của 20 và 4:
c. Tính hiệu của 435 và tích của 15 và 6:
d. Tính hiệu của 435 và tổng của 100 và 6:
3
Tính giá trị biểu thức:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
302 : 3	 78 x 6	 642 : 8 505 : 5
 .
 .
 B. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 2: Tính:
(75 – 42 : 7) - 32 
 (90 + 36 : 6) x 4
 145 - 42 : 3 + 109
 Bài 3: Tô màu vào hình chữ nhật trong các hình sau:
 Bài 4: Tô màu vào hình vuông trong các hình sau:
Bài 4: Một đội công nhân lúc đầu có 156 người. Sau đó có 31 người chuyển sang đội khác, số người còn lại được chia thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm công nhân có bao nhiêu người? 
Bài giải
Bài 5: Một cửa hàng có 120 chiếc cốc xếp đều vào 4 hộp, mỗi hộp có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu chiếc cốc?
Bài giải
 . ..
ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm:
Bài 1: 1b, 2c
Bài 2: 1a,2a,3a,4b
Bài 3
a. 92 – 54 + 28
= 38 + 28
= 66
b. 222 + 20 x 4
= 222 + 80
= 302
c. 435 + 15 x 6
= 435 + 90
= 525
d. 435 – (100 + 6)
= 435 - 106
= 429
II. Tự luận:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
302 : 3	 78 x 6	 642 : 8 505 : 5
= 100 (dư 2)	= 468	= 80 (dư 2)	= 101
Bài 2: Tính:
(75 – 42 : 7) - 32 
= (75 – 6) – 32
= 69 – 32
= 37
 (90 + 36 : 6) x 4
= (90 + 6) x 4
= 96 x 4
= 384
 145 - 42 : 3 + 109
 = 145 – 14 + 109
 = 131 + 109
 = 240
 Bài 3: Tô màu vào hình chữ nhật trong các hình sau:
 Bài 4: Tô màu vào hình vuông trong các hình sau:
Bài 4: Một đội công nhân lúc đầu có 156 người. Sau đó có 31 người chuyển sang đội khác, số người còn lại được chia thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm công nhân có bao nhiêu người? 
Bài giải
Sau khi chuyển sang đội khác thì còn lại số người là;
156 – 31 = 125 (người)
Mỗi nhóm công nhân có số người là:
125 : 5 = 25 (người)
Đáp số: 25 người
Bài 5: Một cửa hàng có 120 chiếc cốc xếp đều vào 4 hộp, mỗi hộp có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu chiếc cốc?
Bài giải
Mỗi hộp có số cốc là:
120 : 4 = 30 (chiếc)
Mỗi ngăn có số cốc là:
30 : 2 = 15 (chiếc)
ĐS: 15 chiếc

Tài liệu đính kèm:

  • docxphieu_bai_tap_cuoi_tuan_toan_lop_3_tuan_17_co_dap_an.docx