Luyện tập Góc vuông, góc không vuông

Luyện tập Góc vuông, góc không vuông

A. Lý thuyết góc vuông, góc không vuông

+ Góc là hình được tạo bởi hai cạnh có chung đỉnh

+ Ê-ke là dụng cụ dùng để kiểm tra góc vuông, góc không vuông.

+ Góc vuông, góc không vuông:

 

docx 5 trang thanhloc80 3740
Bạn đang xem tài liệu "Luyện tập Góc vuông, góc không vuông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GÓC VUÔNG , GÓC KHÔNG VUÔNG
LUYỆN TẬP
A. Lý thuyết góc vuông, góc không vuông
+ Góc là hình được tạo bởi hai cạnh có chung đỉnh
+ Ê-ke là dụng cụ dùng để kiểm tra góc vuông, góc không vuông.
+ Góc vuông, góc không vuông:
Góc vuông đỉnh O, cạnh OA và cạnh OB
Góc không vuông đỉnh N, cạnh NM và cạnh NP
Góc không vuông đỉnh D, cạnh DE, DC
+ Để kiểm tra một góc là góc vuông, nếu hai cạnh của góc trùng với hai cạnh của ê-ke thì góc đó được gọi là góc vuông và ngược lại nếu một trong hai cạnh của góc (hoặc cả hai cạnh của góc đó) không trùng với hai cạnh của ê-ke thì góc đó không phải là góc vuông.
B. Bài tập góc vuông, góc không vuông
I. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Hình nào dưới đây biểu diễn một góc?
A. 
B. 
C. 
D.
Câu 2: Trong tam giác MNP, góc đỉnh N có các cạnh là:
A. MP và PM
B. MN và MP
C. NM và NP
D. PM và PN
Câu 3: Góc trong hình dưới đây là:
A. Góc vuông đỉnh B, cạnh BA và cạnh BC
B. Góc không vuông đỉnh A, cạnh AB và cạnh AC
C. Góc vuông đỉnh C, cạnh CA và cạnh CB
D. Góc không vuông đỉnh B, cạnh BA và cạnh BC
Câu 4: Khi kim đồng hồ chỉ 3 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành:
A. Góc không vuông
B. Góc không vuông
C. Một đường thẳng
D. Không tạo thành hình
Câu 5: Hình dưới đây có bao nhiêu góc vuông?
A. 1 góc vuông
B. 2 góc vuông
C. 3 góc vuông
D. 4 góc vuông
II. Bài tập tự luận
Bài 1: Trong các hình dưới đây, hãy xác định
a, Góc vuông, nêu tên đỉnh và cạnh các góc vuông đó
b, Góc không vuông, nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông đó
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Hình 5
Hình 6
Bài 2: Trong hình tứ giác ABCD dưới đây, có bao nhiêu góc vuông? Bao nhiêu góc không vuông? Kể tên các góc không vuông và góc vuông đó?
Bài 3: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng vào hình dưới đây để được một hình gồm 5 góc vuông?

Tài liệu đính kèm:

  • docxluyen_tap_goc_vuong_goc_khong_vuong.docx