Giáo án Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Tuần 14

Giáo án Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Tuần 14

BÀI 13: THỰC HÀNH: KHÁM PHÁ CUỘC SỐNG XUNG QUANH EM (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau bài học, HS:

- Thực hành quan sát, tìm hiểu các hoạt động sản xuất và di tích lịch sử, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

2. Năng lực:

*Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: HS biết tự tìm kiếm, chuẩn bị và lựa chọn tài liệu, phương tiện học tập trước giờ học, quá trình tự giác tham gia và thực hiện các hoạt động học tập cá nhân trong giờ học ở trên lớp,

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Khả năng phân công và phối hợp thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: HS đưa ra các phương án trả lời cho câu hỏi, bài tập xử lí tình huống, vận dụng kiến thức, kĩ năng của bài học để giải quyết vấn đề thường gặp.

* Năng lực riêng:

- Quan sát, tìm hiểu thu thập thông tin về các hoạt động sản xuất và di tích lịch sử, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương, hoàn thành phiếu thu thập thông tin.

- Nêu những việc có thể làm để bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

 

docx 8 trang Đăng Hưng 24/06/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Tuần 14", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
BÀI 13: THỰC HÀNH: KHÁM PHÁ CUỘC SỐNG XUNG QUANH EM (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức
Sau bài học, HS:
- Thực hành quan sát, tìm hiểu các hoạt động sản xuất và di tích lịch sử, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: HS biết tự tìm kiếm, chuẩn bị và lựa chọn tài liệu, phương tiện học tập trước giờ học, quá trình tự giác tham gia và thực hiện các hoạt động học tập cá nhân trong giờ học ở trên lớp, 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Khả năng phân công và phối hợp thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: HS đưa ra các phương án trả lời cho câu hỏi, bài tập xử lí tình huống, vận dụng kiến thức, kĩ năng của bài học để giải quyết vấn đề thường gặp.
* Năng lực riêng: 
- Quan sát, tìm hiểu thu thập thông tin về các hoạt động sản xuất và di tích lịch sử, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương, hoàn thành phiếu thu thập thông tin. 
- Nêu những việc có thể làm để bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
3. Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- GV: Các hình trong bài 13 SGK, phiếu thu thập thông tin 1 và 2, giấy A0
- HS: SGK, VBT, vở, bút, nón, chai nước, giấy A4, hộp màu, 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. Hoạt động khởi động 
Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về các thành viên trong gia đình để dẫn dắt vào bài học mới.
Cách tiến hành:
- GV nêu yêu cầu: Kể tên một di tích lịch sử - văn hoá hoặc một cảnh quan thiên nhiên mà em biết.
- GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Thực hành: Khám phá cuộc sống xung quanh em.”
B. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Chuẩn bị
Mục tiêu: HS biết chuẩn bị các vật dụng, đồ dùng học tập cần thiết cho việc thực hành quan sát.
Cách tiến hành: 
- GV yêu cầu HS quan sát các hình trong sgk trang 56 và trả lời câu hỏi:
+ Em cần chuẩn bị những gì để thực hành quan sát, khám phá cuộc sống xung quanh em?
+ Em nên lưu ý điều gì trong quá trình thực hành quan sát, khám phá cuộc sống xung quanh em?
- GV tổ chức cho HS trình bày trước lớp.
- GV cùng HS nhận xét và rút ra kết luận: Các em cần chuẩn bị phiếu thu thập thông tin, vở, bút, (nón, chai nước nếu quan sát bên ngoài nhà trường) và thực hiện theo hướng dẫn của thầy cô giáo, không tự ý rời khỏi nhóm hoặc nghịch các hàng hoá tại nơi thực hành.
- GV phát cho HS phiếu thu thập thông tin phù hợp (tuỳ theo địa điểm GV tổ chức cho HS đến thực hành, quan sát) và hướng dẫn các nội dung HS cần hoàn thành trong phiếu như: hoạt động, sản phẩm (nếu có), cảm xúc suy nghĩ của em.
Hoạt động 2: Thực hành quan sát và thu thập thông tin.
Mục tiêu: HS tìm hiểu, thu thập thông tin các hoạt động xung quanh.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK trang 57 kết hợp xem video clip về một di tích lịch sử - văn hoá/ cảnh quan thiên nhiên/ hoạt động sản xuất và hoàn thành các nội dung trong phiếu thu thập thông tin.
- GV gọi HS trình bày Phiếu thu thập thông tin của mình.
- GV nhận xét, kết luận: Em nên tập trung quan sát theo hướng dẫn của thầy cô giáo và hoàn thành phiếu thu thập thông tin.
C. CỦNG CỐ - VẬN DỤNG
- GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành phiếu thu thập thông tin và tập báo cáo kết quả quan sát.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương.
- HS kể tên một di tích lịch sử - văn hoá hoặc một cảnh quan thiên nhiên mà em biết.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát các hình và trả lời câu hỏi:
+ Những vật em cần chuẩn bị để thực hành quan sát, khám phá cuộc sống xung quanh: nón, chai nước, balô, bút, vở,..
+ Lưu ý: nên đi theo hàng dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo. Chú ý an toàn khi thực hành. Không đùa ngịch. Không tự ý sử dụng các sản phẩm tại nơi thực hành.
- HS trình bày trước lớp.
- HS lắng nghe.
- HS nhận phiếu thu thập thông tin và lắng nghe hướng dẫn.
- HS quan sát tranh kết hợp xem video cip và hoàn thành phiếu thu thập thông tin.
- HS trình bày Phiếu thu thập thông tin của mình.
- HS lắng nghe kết luận.
- HS về nhà hoàn thành phiếu thu thập thông tin và báo cáo kết quả quan sát.
- HS lắng nghe.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
CHỦ ĐỀ: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
BÀI 13: THỰC HÀNH: KHÁM PHÁ CUỘC SỐNG XUNG QUANH EM (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức
Sau bài học, HS:
- Thực hành quan sát, tìm hiểu các hoạt động sản xuất và di tích lịch sử, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: HS biết tự tìm kiếm, chuẩn bị và lựa chọn tài liệu, phương tiện học tập trước giờ học, quá trình tự giác tham gia và thực hiện các hoạt động học tập cá nhân trong giờ học ở trên lớp, 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Khả năng phân công và phối hợp thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: HS đưa ra các phương án trả lời cho câu hỏi, bài tập xử lí tình huống, vận dụng kiến thức, kĩ năng của bài học để giải quyết vấn đề thường gặp.
* Năng lực riêng: 
- Quan sát, tìm hiểu thu thập thông tin về các hoạt động sản xuất và di tích lịch sử, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương, hoàn thành phiếu thu thập thông tin. 
- Nêu những việc có thể làm để bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
- Báo cáo kết quả thu thập thông tin.
3. Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- GV: Các hình trong bài 13 SGK, phiếu thu thập thông tin 1 và 2, giấy A0
- HS: SGK, VBT, vở, bút, nón, chai nước, giấy A4, hộp màu, 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. Hoạt động khởi động 
Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về các thành viên trong gia đình để dẫn dắt vào bài học mới.
Cách tiến hành:
- GV tổ chức dưới hình thức trò chơi “Ai nhớ giỏi nhất?”.
- GV phổ biến luật chơi: GV chia lớp thành các nhóm, GV chiếu cho HS xem một video clip về một số nhà máy, xí nghiệp, cảnh quan thiên nhiên đẹp, di tích lịch sử văn hoá, Sau đó, GV yêu cầu HS kể lại tên các địa danh có trong đoạn phim. Nhóm nào kể được đúng và nhiều nhất là chiến thắng.
- GV dẫn dắt vào 2 tiết của bài học.
B. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Hoàn thiện sản phẩm sau khi thực hành
Mục tiêu: HS hoàn thiện phiếu quan sát, sản phẩm sưu tầm, tranh ảnh, sau khi thực hành quan sát.
Cách tiến hành: 
- GV chia lớp thành nhóm 6 HS hoặc theo tổ và yêu cầu HS hoàn thành sản phẩm sau khi thực hành quan sát của nhóm (tổ).
- GV nhận xét
Hoạt động 2: Báo cáo kết quả quan sát
Mục tiêu: HS mô tả được các hoạt động tại nơi quan sát và kết quả mà bản thân thu nhận được.
Cách tiến hành:
- GV dành thời gian cho các nhóm trao đổi, thống nhất kết quả quan sát của cả nhóm và cử đại diện lên báo cáo trước lớp nội dung phiếu thu thập thông tin của nhóm mình.
- GV đưa ra tiêu chí đánh giá:
+ Trình bày đẹp;
+ Nội dung quan sát phong phú;
+ Nêu được cảm xúc, suy nghĩ.
- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả quan sát trước lớp. Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung và bình chọn nhóm nào báo cáo hay nhất.
- GV yêu cầu HS nêu những việc có thể làm để bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
- GV nhận xét, rút ra kết luận: Địa phương em có nhiều di tích lịch sử - văn hoá và cảnh quan thiên nhiên đẹp. Em cùng mọi người giữ gìn, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá và cảnh đẹp xung quanh.
C. CỦNG CỐ - VẬN DỤNG
- GV yêu cầu HS tiếp tục hoàn thành sản phẩm báo cáo và giới thiệu, chia sẻ với người thân cùng nhau bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử - văn hoá và cảnh quan thiên nhiên.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương.
- HS lắng nghe và tiến hành chơi.
- HS lắng nghe.
- HS chia nhóm và hoàn thành sản phẩm sau khi thực hành quan sát của nhóm (tổ).
- HS lắng nghe.
- Các nhóm trao đổi, thống nhất kết quả quan sát của cả nhóm và cử đại diện lên báo cáo trước lớp nội dung phiếu thu thập thông tin của nhóm mình.
- HS lắng nghe.
- HS báo cáo kết quả quan sát trước lớp. Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung và bình chọn nhóm nào báo cáo hay nhất.
- HS trả lời: không vứt rác bừa bãi; xếp hàng ngay ngắn khi đi tham quan; không gây ồn ào, nói chuyện to khi vào các nơi trang nghiêm; 
- HS lắng nghe kết luận.
- HS tiếp tục hoàn thành sản phẩm báo cáo và giới thiệu, chia sẻ với người thân cùng nhau bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử - văn hoá và cảnh quan thiên nhiên.
- HS lắng nghe.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_3_tuan_14.docx