Giáo án Công nghệ Lớp 3 - Tuần 33

Giáo án Công nghệ Lớp 3 - Tuần 33

Bài 10: LÀM ĐỒ CHƠI (T4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:

- Biết được các bước tính chi phí để làm xe đồ chơi.

- Lập được bảng tính chi phí làm xe đồ chơi.

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn làm đồ chơi trong cuộc sống.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu thông tin từ những ngữ liệu cho sẵn trong bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định các sản phẩm công nghệ trong gia đình và bảo quản các sản phẩm đó.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo quản, giữ gìn sản phẩm công nghệ trong gia đình.

 

docx 4 trang Đăng Hưng 24/06/2023 1580
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ Lớp 3 - Tuần 33", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 33
CÔNG NGHỆ
CHỦ ĐỀ 10: LÀM ĐỒ CHƠI
Bài 10: LÀM ĐỒ CHƠI (T4) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
- Biết được các bước tính chi phí để làm xe đồ chơi.
- Lập được bảng tính chi phí làm xe đồ chơi.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn làm đồ chơi trong cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu thông tin từ những ngữ liệu cho sẵn trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định các sản phẩm công nghệ trong gia đình và bảo quản các sản phẩm đó.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo quản, giữ gìn sản phẩm công nghệ trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Nêu được các bước làm xe đồ chơi.
- Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 
- HS tham gia chơi bằng cách trả lời các câu hỏi:
+ Câu 1: Để làm xe đồ chơi, cần phải có mấy bước? Đó là những bước nào?
+ Câu 2: Đề gắn trục bánh vào phàn thân ta phải dùng dụng cụ gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
- HS tham gia chơi khởi động
+ Trả lời: Cần phải thực hiện theo 3 bước: Làm trục bánh xe, làm thân xe và hoàn thiện.
+ Trả lời: Ta dùng băng dính để gắn trục bánh xe với phần thân xe.
- HS lắng nghe.
2. Khám phá:
- Mục tiêu: Biết được các bước tính chi phí để làm xe đồ chơi.
- Cách tiến hành:
Hoạt động 1. Các bước tính chi phí làm xe đồ chơi. (làm việc nhóm 2)
- GV chuẩn bị các bộ thẻ tên các bước tính chi phí làm xe đồ chơi và phát cho các nhóm đôi.
- Yêu cầu các nhóm đánh số vào các thẻ theo thứ tự các bước thực hiện để tính chi phí làm xe đồ chơi.
- GV tổ chức cho đại diện các nhóm lên bảng trình bày kết quả của nhóm mình.
- GV mời các nhóm khác quan sát, nhận xét.
- GV nhận xét và tổng kết hoạt động.
- GV mời 1-2 HS nêu lại các bước tính chi phí làm xe đồ chơi và tổng hợp lên bảng để cả lớp cùng quan sát:
+ Bước 1: Liệt kê tên và số lượng các vật liệu, dụng cụ cần mua.
+ Bước 2: Tìm giá tiền của từng vật liệu, dụng cụ.
+ Bước 3: Tính số tiền để mua một loại vật liệu, dụng cụ theo số lượng đã liệt kê.
+ Bước 4: Tính tổng số tiền để mua tất cả các loại vật liệu, dụng cụ theo số lượng đã liệt kê.
- Các nhóm nhận thẻ.
- Các nhóm thảo luận, đánh số vào thẻ theo yêu cầu.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1- 2 HS nhắc lại.
3. Luyện tập:
- Mục tiêu: Lập được bảng tính chi phí làm xe đồ chơi.
- Cách tiến hành:
Hoạt động 2. Lập được bảng tính chi phí làm xe đồ chơi. (Làm việc cá nhân)
- GV hướng dẫn HS lập bảng tính chi phí bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
+ Em đã có sẵn dụng cụ nào để làm xe đồ chơi?
+ Em cần mua những vật liệu gì để làm xe đồ chơi?
+ Mỗi loại vật liệu đó em cần mua số lượng bao nhiêu?
- GV tổng hợp và giới thiệu cho HS biết cách tìm giá tiền của các vật liệu, dụng cụ cần mua như ra của hàng/siêu thị, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet,... phù hợp với điều kiện từng địa phương.
- GV hướng dẫn HS tìm ra cách tính chi phí mua vật liệu bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
+ Làm thế nào tính được số tiền mua một loại vật liệu hoặc dụng cụ theo số lượng đã liệt kê?
+ Làm thế nào tính được số tiền mua tất cả vật liệu và dụng cụ đã liệt kê?
- GV mời học sinh khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- HS lắng nghe
- HS trả lời theo suy nghĩ của mình.
- HS lắng nghe 
- HS suy nghĩ, trả lời.
+ HS trả lời theo suy nghĩ của mình.
+ Trả lời: Tính tổng số tiền đã mua mỗi loại vật liệu, dụng cụ.
- HS nhận xét bạn.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:
- GV giao nhiệm vụ, hướng dẫn HS về nhà thực hành việc tính toán chi phí làm một xe đồ chơi của mình bằng cách cùng người thân đi mua những vật liệu cần thiết và hoàn thành bảng tính chi phí thực tế.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
- HS nhận nhiệm vụ, ghi nhớ về nhà thực hiện.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_3_tuan_33.docx