Đề kiểm tra cuối học kì I môn Tin học lớp 3 - Phần thực hành

Đề kiểm tra cuối học kì I môn Tin học lớp 3 - Phần thực hành

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

MÔN TIN HỌC – LỚP 3 (Đề 1)

(Thời gian thi thực hành 20 phút)

Họ và tên: . . Lớp 3 .

Điểm thực hành: .

* Thực hành (6 điểm)

9. Em thực hiện tạo thư mục với tên mình trên màn hình nền (Ví dụ: Hoa3A) dưới đây:

10. Sử dụng phần mềm Paint mà em đã học vẽ ngôi nhà theo mẫu, chọn màu cho chi tiết nhà mà em yêu thích rồi tô màu cho ngôi nhà.

- Học sinh trang trí thêm cho không gian ngôi nhà như: Cây, hoa hoặc mặt trời, đám mây.

- Lưu tên tệp là sản phẩm tên mình (Ví dụ: Ngoi nha Hoa 3A).

 

doc 2 trang thanhloc80 16400
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I môn Tin học lớp 3 - Phần thực hành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG ANH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ĐÔNG ANH
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021 
MÔN TIN HỌC – LỚP 3 (Đề 1)
(Thời gian thi thực hành 20 phút)
Họ và tên: .... ................................................... Lớp 3 ........................
Điểm thực hành: ..............
* Thực hành (6 điểm) 
9. Em thực hiện tạo thư mục với tên mình trên màn hình nền (Ví dụ: Hoa3A) dưới đây:
10. Sử dụng phần mềm Paint mà em đã học vẽ ngôi nhà theo mẫu, chọn màu cho chi tiết nhà mà em yêu thích rồi tô màu cho ngôi nhà.
Học sinh trang trí thêm cho không gian ngôi nhà như: Cây, hoa hoặc mặt trời, đám mây.
Lưu tên tệp là sản phẩm tên mình (Ví dụ: Ngoi nha Hoa 3A).
----------- HẾT ----------
Điểm
 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG ANH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ĐÔNG ANH
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021 
MÔN TIN HỌC – LỚP 3 (Đề 2)
(Thời gian thi thực hành 20 phút)
Họ và tên: .... ................................................... Lớp 3 ........................
Điểm thực hành: ..............
* Thực hành (6 điểm) 
9. Em thực hiện tạo thư mục với tên mình trên màn hình nền (Ví dụ: Hoa3A) dưới đây:
10. Sử dụng phần mềm Paint mà em đã học vẽ ngôi nhà theo mẫu, chọn màu cho chi tiết nhà mà em yêu thích rồi tô màu cho nhà.
Học sinh trang trí thêm cho không gian ngôi nhà như: Cây, hoa hoặc mặt trời, đám mây.
Lưu tên tệp là tên mình (Ví dụ: Ngoi nha Hoa 3A) 
---------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_tin_hoc_lop_3_phan_thuc_hanh.doc